< Terug naar overzicht

Positieve discriminatie schrikt sollicitanten af

Zowel kandidaten van allochtone afkomst als kandidaten van autochtone oorsprong haken af bij vacatureteksten die (goedbedoelde) oproepen bevatten die positief discrimineren.

Allochtonen willen liever geen oproepen om toch vooral te solliciteren. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse arbeidsmarktadviesbureau Intelligence Group onder bijna 1600 respondenten van allochtone herkomst.

In het jaarlijkse Minderheden op de Arbeidsmarkt Onderzoek is zowel aan allochtonen (1588) als autochtonen (2275) gevraagd of zij zich ergeren aan bepaalde termen en uitspraken in vacatureteksten. Ongeveer de helft van de ondervraagde allochtone doelgroep geeft aan dat de term ‘allochtoon’ hen irriteert. Vooral kandidaten van Turkse en Antilliaanse/Arubaanse afkomst vinden het gebruik van de aanduiding ‘allochtoon’ irritant. Respondenten van Aziatische herkomst lijken er relatief minder moeite mee te hebben.

Ongeveer een derde van het allochtone arbeidspotentieel ergert zich aan teksten als ‘bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een zwarte, migranten- of vluchtelingenkandidaat’ of ‘gehandicapten, vrouwen en allochtonen worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren’.

Ook een deel van het autochtone arbeidspotentieel wordt door dergelijke wervingsteksten afgeschrikt. Het lijkt er dus op, dat positieve discriminatie door beide doelgroepen als irritant ervaren wordt.


Bron: Personeelsnet

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen