< Terug naar overzicht

Pleidooi voor mini-jobs stuit op verzet

Ondernemersorganisatie Unizo pleit voor een aangepaste versie van de Duitse mini-jobs. Dit moet een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt toelaten. Vakbonden wijzen het voorstel af. En ook de politieke wereld reageert verdeeld.

Ondernemersorganisatie Unizo pleit voor de invoering van een aangepaste versie van de Duitse mini-jobs, met behoud van het minimumloon. “Ze zorgen ervoor dat mensen gemakkelijker op de arbeidsmarkt terechtkunnen”, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt.

Volgens Unizo bestaat in België ook al een vorm van mini-jobs, met name de tewerkstelling via dienstencheques. “En dat systeem werkt goed”, aldus Van Eetvelt. “Nu komt het erop aan om ook in de privésector een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt toe te laten. Een aangepaste versie van de mini-jobs is hiertoe een goede aanzet. Zeker in sectoren zoals de horeca of de zelfstandige kleinhandel kan dit tot heel wat extra jobmogelijkheden leiden.”

In België stoten de mini-jobs op tegenstand, omdat ze mee zorgen voor de loonkostenhandicap van ons land ten opzichte van Duitsland. “Niets is minder waar. Filteren we de mini-jobs weg, dan bedraagt onze loonkostenhandicap ten opzichte van Duitsland nog steeds 13,17 procent”, berekende Unizo. Volgens de ondernemersorganisatie zijn het vooral onze hoge fiscale en parafiscale lasten en de sterke loonmatiging in Duitsland die het grote verschil met de buurlanden in stand houden.

Open VLD en N-VA zijn voorstanders van een systeem van flexibele, betaalbare arbeid. Vakbonden en socialisten verguizen het Duits model. Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) wijst erop dat de loonlasten op gelegenheidsarbeid pas sterk verlaagd zijn. “Verder kan men jongeren tot 27 jaar tewerkstellen tegen een loon waarbij netto ongeveer gelijk is aan bruto. In het hele pakket mogen we de werkzekerheid voor werknemers niet uit het oog verliezen.”

Ook vakbonden reageren afwijzend. “De invoering van het systeem van mini-jobs, waarbij een werknemer maximaal 450 euro per maand kan bijverdienen zonder de opbouw van sociale rechten, is een schoolvoorbeeld van sociale dumping”, reageert de liberale vakbond ACLVB in een persbericht.

“Mini-jobs worden mooi voorgesteld als een manier om mensen wat bij te laten verdienen na hun uren in het reguliere circuit en bepaalde sectoren zoals de horeca tegelijkertijd te ondersteunen. Het gaat hier echter om een omzeiling van de regelgeving rond overuren en een uitholling van bestaande arbeidscontracten”, zegt Jan Vercamst, nationaal voorzitter van ACLVB.

Ook voor het ABVV zijn mini-jobs onbespreekbaar en verzet zich “tegen het creëren van slecht betaalde banen, die nog meer werknemers in armoede brengen en die niets bijdragen tot het herstel van onze interne economie.”

ACV-voorzitter Marc Leemans spreekt van een afleidingsmaneuver om het echte debat niet te moeten aansnijden, met name een verschuiving van de lasten op arbeid naar andere inkomens. “Mini-jobs herverdelen de armoede onder de armen.”

Een mini-job is een niet-voltijdse baan waarmee een werknemer maximaal 450 euro per maand verdient, geen belastingen betaalt en nauwelijks pensioenrechten opbouwt. Ofwel is het een tewerkstelling van maximaal twee maanden of 50 dagen per jaar zonder vergoedingslimiet. Het systeem werd in Duitsland ingevoerd door sociaal-democraat Gerard Schröder in het kader van een grondige hervorming van de welvaartsstaat.

Bron: Unizo/ACLVB/ABVV/De Standaard/De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen