< Terug naar overzicht

Pistes voor kwaliteit in het ondernemersoverleg

Willen organisaties rendabel blijven of worden, willen werknemers en hun vertegenwoordigers duurzame en motiverende banen, dan moeten zij samen de zaken aanpakken. Met een ondernemingsdialoog van hoge kwaliteit worden veel problemen voorkomen of snel opgelost. Tijdens het HR Square-seminarie ‘Bruggen bouwen met sociale dialoog - Pistes voor kwaliteit in het ondernemersoverleg’ toonden enkele ervaringsdeskundigen hoe een constructieve dialoog te voeren en zo te zorgen voor uitstekende arbeidsverhoudingen.

Wachten op stimulerende maatregelen van overheden voor het realiseren van duurzame bedrijfsontwikkeling door verantwoorde flexibiliteit is even zinvol als wachten op Godot. En ook het sociaal overleg op het interprofessionele niveau is momenteel geen toonbeeld van hoe het moet. “Op interprofessioneel niveau zien we het conflictmodel op zijn best, of op zijn Belgisch”, zegt Manou Doutrepont, initiatiefnemer van socialedialoog.be en Social Dialogue Group. Na dertig jaar ervaring met sociaal overleg durft hij beweren dat een coöperatief overlegmodel niet werkt op macro-economisch niveau.

“Maar al bij al blijft de impact van het interprofessioneel en sectoraal overleg op het vertrouwensklimaat beperkt. Anderzijds is het vertrouwen tussen werkgevers en werknemers op ondernemingsniveaus nog nooit zo laag geweest”, merkt Doutrepont op. Hoog tijd dus om sociaal te ondernemen. Diverse Amerikaanse onderzoeken tonen immers aan dat het rendabel is om te investeren in collectieve arbeidsverhoudingen.

“Het merendeel van de arbeidskosten en de evolutie van die kosten zijn afhankelijk van het collectief overleg. Het loont dus meer dan de moeite waard om te investeren in goede arbeidsverhoudingen”, benadrukt Doutrepont.

Ruggengraatmodel of herniamodel?


Ook Hans van der Steen, directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid van de Nederlandse werkgeversvereniging AWVN, verwijst naar het bedrijfsklimaat als essentieel element om te zorgen voor vitaliteit bij werkenden als hefboom voor maximale arbeidsmarktparticipatie en een hoge arbeidsproductiviteit. “Het bedrijfsklimaat heeft alles te maken met arbeidsverhoudingen en een continue constructieve dialoog tussen alle belanghebbenden in de organisatie”, zegt Van der Steen.

Vanuit een visie op arbeidsverhoudingen, opgesteld samen met de vakbonden, ontwikkelde de Nederlandse werkgeversvereniging een instrument, de ‘Thermometer Arbeidsverhoudingen’ om de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen te meten. De thermometer omvat zeven kernrelaties tussen topmanagement, direct leidinggevenden, medewerkers, ondernemingsraad, vakbonden en andere externe belanghebbenden. Het resultaat van deze meting dient dan als aanknopingspunt voor een collectief functioneringsgesprek om het bedrijfsklimaat te verbeteren.

“Uit een recente meting bij 250 Nederlandse bedrijven blijkt dat de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen gemiddeld genomen voldoende is, maar er ruimte is voor verbetering. Opmerkelijk is echter dat de relatie met de vakbonden aan kwaliteit inboet ten voordelen van de kwaliteit van de relatie met de interne belanghebbenden. Het lijkt erop dat bedrijven zich vooral richten op het verbeteren van de interne arbeidsverhoudingen en dat ook steeds vaker buiten de formele overlegorganen doen en zoeken naar manieren om rechtstreeks met medewerkers in dialoog te treden”, aldus Van der Steen.

Kwaliteit in sociale dialoog


Olivier Wouters, advocaat-vennoot bij Claeys & Engels, geeft enkele tips om de sociale dialoog in goede banen te leiden. Heldere afspraken over onder meer de ‘nodige tijd’ maken immers goede vrienden. Sectorale cao’s en het huishoudelijk reglement zijn de leidraad om duidelijke afspraken te maken.

Sleutels voor een betere sociale dialoog


Sandra Vercammen, nationaal secretaris LBC-NVK, heeft veel belangstelling voor nieuwe werkvormen, maar verwijst op de implicaties ervan op de werkomstandigheden en de sociale dialoog. De vakbond erkent het belang van innovatieve vormen van arbeidsorganisatie, maar wijst het op het belang van sociaal overleg bij de invoering ervan. “Een project van duurzame flexibiliteit is gebaat bij openheid”, zegt Vercammen.

Ze wijst bovendien op de cruciale rol van de leidinggevende als sleutel voor succes. “Maar in de praktijk merken we dat zij vaak vergeten worden.” Vercammen schetst een blauwdruk of handleiding voor het onderhandelen over het invoeren van duurzame flexibiliteit.

Sociaal overleg niet voor sterren


Patrick Vervinckt, docent HRM aan de Antwerp Management School en voordien jarenlang directeur sociale relaties, eerst bij de Generale Bank en nadien bij Fortis, blikt terug op 20 jaar sociaal overleg: van sociaal gevecht naar sociaal overleg.

Een gedetailleerd verslag vindt u in de volgend editie van HR Square.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen