< Terug naar overzicht

PILIP: grip op informeel leren op de werkplek

Onlangs is een nieuwe website gelanceerd over het fenomeen ‘informeel leren in organisaties’. De website is het resultaat van een tweejarig onderzoeksproject dat gesubsidieerd is door het Leonardo-da-Vinci-fonds van de Europese Unie. Op www.informeelleren.info kan de HR-manager gratis gebruik maken van het raamwerk ‘informeel leren’, van de speciale quickscan en van praktische instrumenten om de vruchten te plukken van het informele leren in de organisatie.

Inzetbaarheid van werknemers en innovatiekracht van organisaties staan hoog op de agenda. Vandaar dat het belangrijk is dat werknemers hun kennis en vaardigheden voortdurend up-to-date houden. Er moet dus worden geleerd… Opleiden komt echter maar al te vaak in het gedrang omwille van financiële redenen, tijdgebrek en dies meer.

Het benutten van de kansen van informeel leren kan organisaties uit die impasse helpen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat meer dan 90 procent van wat een mens in zijn leven leert, op informele wijze geschiedt. Leren tijdens het werk is dus een belangrijke bron van kennisontwikkeling. Informeel leren lijkt echter een ongrijpbaar fenomeen.

Doel PILIP-project


Het leren ‘op’ en ‘door’ het werk is van groot belang en wordt idealiter een (werk)leven lang gestimuleerd. Vandaar dat de Europese Commissie het programma ‘Leven Lang Leren’ heeft ontwikkeld. Binnen het hieraan gelieerde fonds van Leonardo da Vinci is op initiatief van CLR en Philips Electronics Nederland twee jaar geleden het PILIP-project van start gegaan. Het project had tot doel grip te krijgen op informeel leren door de bestaande theorie te verbinden met de praktijk van de werkplek. Op deze wijze zou het mogelijk worden om informeel leren in organisaties (desgewenst met gerichte interventies) te bevorderen.

Wat is informeel leren?


Voor de goede orde: informeel leren is niets nieuws. Het bestaat al sinds mensenheugenis, ook op de werkplek. Informeel leren onderscheidt zich van het (non-)formele leren doordat er vooraf geen opgestelde leerdoelen zijn en het leren ogenschijnlijk spontaan, ongedwongen en bij toeval gebeurt.

Informeel leren is eerder een neveneffect van werk. Daardoor worden het leerproces en diens resultaten vaak niet herkend, laat staan gemeten. Toch is het heel goed mogelijk om deze leerprocessen te sturen en er de vruchten van te plukken. Informeel leren levert namelijk verschillende voordelen op: betere kennisoverdracht, hogere motivatie van werknemers, lagere drempels om te leren, leren combineren met de dagelijkse werkroutine en kennisdeling tussen medewerkers zijn slechts enkele elementen.

Onderzoek


PILIP staat voor ‘Putting Informal Learning Into Practice’ en is een partnership tussen twaalf organisaties uit vijf Europese landen. De partners hebben veldonderzoek gedaan en dit aangevuld met bestaande theorieën. Deze inzichten zijn vervolgens uitgewerkt tot een toolbox voor HR-managers met een model, een quickscan en instrumenten. Deze toolbox is als website voor iedereen toegankelijk, zodat met de ontdekte kansen van informeel leren organisaties een ‘leven lang leren’ kunnen bevorderen en kunnen bijdragen aan de mobiliteit en de creativiteit van hun werknemers.

Wat biedt de website?


HR-managers die informeel leren willen inzetten om hun organisatie te ontwikkelen, vinden op www.informeelleren.info:

- Een handig model dat theorie en praktijk met elkaar verbindt en zo interventies vergemakkelijkt.
- Een quickscan om snel de werkplek in kaart te brengen en de alertheid op informeel leren te doen toenemen.
- Tips en tools om meteen aan de slag te gaan.
- Best practices als inspirerende voorbeelden.
- Interessante informatie over informeel leren.

Bron: VOV

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen