< Terug naar overzicht

Pieter Timmermans (VBO): "Belangrijk om een akkoord onder sociale partners af te sluiten"

Met de resultaten van een peiling in de hand, komt het VBO bij monde van gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans met suggesties voor een aantal discussies die later dit jaar aan de onderhandelingstafel gevoerd zullen worden.

Het VBO bevroeg 462 werkgevers. Van hen gaf iets meer dan de helft (56%) aan dat iemand aanwerven erg duur is, en iets minder dan de helft (47%) dat werkzoekenden erg kieskeurig zijn. De 1000 werknemers die aan de door iVox uitgevoerde peiling deelnamen, klagen dan weer vooral over de clichés -'jongeren brengen niet direct op' of 'ervaren werknemers zijn weinig flexibel'- die nog steeds spelen (48%) en dat de klemtoon bij aanwerving nog te hard op leeftijd ligt (41%). Een derde (32%) van hen vindt dat werkgevers te weinig openstaan voor een kandidaat die een carrièreswitch overweegt.

Het zet Pieter Timmermans aan ervoor te pleiten de arbeidsdeal zo snel mogelijk "tot in de puntjes" uit te voeren. "Zo zou het positief zijn als er effectief werk wordt gemaakt van onder andere een versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, het aansporen van werkzoekenden om opleidingen te volgen tot een knelpuntberoep, een snelle inschrijving bij de regionale bemiddelingsdiensten na ontslag en de aanpassing van de anciënniteitsverloning."

Stakingsrecht

Niet verwonderlijk dat de bevraagde werkgevers massaal (97%) vinden dat dat het stakingsrecht werkwilligen niet mag verbieden om te werken, en dat werkgevers en vakbonden hierover duidelijke afspraken moeten maken. Ook veel van de bevraagde werknemers (85%) zijn het daarmee eens.

Een groter verschil is er als de vraag is of het stakingsrecht te pas en te onpas wordt gebruikt: iVix rapporteert 89% voor de werkgevers en 69% voor de werknemers. Nog groter is de afstand tussen de deelnemende werkgevers en werknemers als het gaat over een wet die het stakingsrecht zou afbakenen: 92% tegenover 69%.

"We willen het Herenakkoord van 2002 verfijnen vanuit het internationaal aanvaarde uitgangspunt dat het stakingsrecht niet absoluut is maar in evenwicht moet zijn met het recht om te werken", zegt Pieter Timmermans. "Een stakingswet kan maar een akkoord in de schoot van de Groep van 10 is wenselijk."

Het interprofessioneel akkoord

Tot slot werd bij de 1462 deelnemers ook gepeild naar de verwachtingen over de komende IPA-onderhandelingen. Van de 1000 werknemers zijn er meer (zo'n 350) werknemers die kiezen om meer in te zetten op kwalitatieve aspecten van arbeid dan dat er zijn (zo'n 250 van de 1.000) die een loonsverhoging voor alle werknemers verkiezen. 13% van de bevraagde werknemers verkiest meer flexibiliteit in de organisatie van arbeid, iets waar de deelnemende werkgever veel (42%) meer voor kiezen.

"Het VBO heeft twee doelstellingen voor de komende IPA-onderhandelingen", zo klinkt het bij de gedelegeerd bestuurder. "In de eerste plaats willen we een akkoord sluiten dat de concurrentiekracht van onze ondernemingen niet aantast. We mogen de inspanningen van de voorbije jaren niet tenietdoen. Daarnaast vind ik het belangrijk om een akkoord onder sociale partners af te sluiten. Ik ga volop voor sociaal overleg en niet voor sociaal verzet."

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen