< Terug naar overzicht

Petra De Sutter en Kurt Van Raemdonck: “Snel en flexibel combineren met kwaliteit en zekerheid”

Over telewerk en mentaal welzijn, over creativiteit binnen een sterk gereguleerd kader, over snelheid en flexibiliteit zonder in te boeten op kwaliteit en zekerheid. Over verschillende statuten en hoe die beter op elkaar afgesteld zouden kunnen worden, over een evolutie die geen revolutie is en over het gewicht van HR in directiecomités. We hadden heel wat te bespreken met minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post Petra De Sutter en haar kabinetschef Kurt Van Raemdonck.

Tekst: Timothy Vermeir | Foto's: Hendrik De Schrijver

“Bij de FOD Financiën ben je HR-directeur van één bedrijf. Hetzelfde bij skeyes, waar ik de kans kreeg om te proeven van de sfeer van overheidsbedrijven. Er waren daar nog heel wat uitdagingen, zeker nu de COVID-crisis de luchtvaart heel erg treft, maar uiteindelijk was de reden van mijn vertrek heel eenvoudig: de minister belde”, steekt Kurt Van Raemdonck van wal. “Ik moest niet weg bij skeyes, ik wilde er ook niet weg, maar de minister – met wie bovendien onmiddellijk een klik was – belde. En voilà, dan gaat het snel.”

De minister is Petra De Sutter. Toen ze hoorde dat ze in de regering De Croo vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post zou worden, legde ze in haar zoektocht naar een geschikte rechterhand her en der haar oor te luisteren. “Er was één naam die steeds terugkwam en dat was die van Kurt Van Raemdonck. Ik heb dan ook niet getwijfeld om mijn telefoon te nemen, ook al kenden we elkaar niet. Door Kurt als kabinetschef aan te werven, slaagden we erin om meteen op kruissnelheid te starten. Hij had ook al ervaring met deze rol: hij heeft dit domein voor een vorige minister ook al beheerd (Van Raemdonck was kabinetschef bij Inge Vervotte, toen die minister van onder meer Ambtenarenzaken was, nvdr). Dat was voor mij een enorme meerwaarde.”

Petra De Sutter en Kurt Van Raemdonck startten hun nieuwe functies midden de coronapandemie, wat onder meer ook betekent dat minister De Sutter tijdens vergaderingen van de ministerraad of het kernkabinet het ook veel en vaak over crisismaatregelen heeft. Maar het is ook de periode van algemeen thuiswerk, ook in de overheidsdiensten. “Die omslag is snel en succesvol gebeurd. De dienstverlening voor de samenleving moet blijven draaien terwijl de ambtenaar zich ook goed moet blijven voelen. Bovendien maakt een dergelijke crisis nog maar eens duidelijk hoe belangrijk een sterke, efficiënte, slagkrachtige overheid ook is”, zegt ze daarover.

Ook hier is deze ervaring met verplicht thuiswerk de basis voor discussies over hoe de toekomst van werk er zal uitzien.

Petra De Sutter: “Die gesprekken voeren we met alle partners, ook de vakbonden. In het regeerakkoord staat dat we streven naar gemiddeld twee dagen per week thuiswerk per ambtenaar. Maar onder welke voorwaarden? Welke vergoeding staat daar tegenover? In welk ergonomisch materiaal moet je voorzien? Hoe kan je de mensen het recht op deconnectie geven?

Telewerk – maar breder: de manier waarop wij vandaag werken – zorgt ervoor dat het voor sommigen moeilijk is de grens tussen werk en vrije tijd te trekken. We zijn er zelf geen goede voorbeelden van, maar als beleidsmaker moet ik zorgen dat mensen beschermd worden om die grens wel te trekken. De right to disconnect is voor mij wel iets om mee te nemen in de discussie over telewerk.”


Petra De Sutter: 
“Er moet ruimte zijn voor out-of-the-box initiatieven, binnen de kaders en de zekerheid die we wel willen behouden. Het krioelt bij de overheid van jonge, creatieve ambtenaren met ideeën en wij moeten zorgen dat ze die kunnen uitbouwen, dat ze niet gefnuikt worden door reglementaire kaders.” © Hendrik De Schrijver

Voelt u zich als minister van ambtenarenzaken mee verantwoordelijk voor het mentaal welzijn van het overheidspersoneel?

Petra De Sutter: “Natuurlijk. Daarom, bijvoorbeeld, zal het niet kunnen dat iemand vijf dagen per week gaat telewerken en nooit meer op de werkvloer komt. Op het werk heb je contact met collega’s aan de koffiemachine. Hoe banaal het ook klinkt: dat is superbelangrijk, weten we nu. Die informele contacten zijn heel belangrijk als je bepaalde processen moet veranderen of onderhandelingen moet voeren. Dat is onder collega’s exact hetzelfde. Maar niet alleen voor de efficiëntie is echt contact erg belangrijk, ook voor het persoonlijk welzijn.”


“Ik wil binnen drie jaar kunnen zeggen dat we de aantrekkelijkste werkgever zijn van het land.”

Kurt Van Raemdonck: “Iets wat we nu leren, bijvoorbeeld, is het belang van voor of na een vergadering eens informeel te spreken met anderen. Zoom en Teams zorgen voor efficiëntie, maar je verliest dergelijke contacten. Het gevolg is dat ik bijvoorbeeld individueel, voor de eigenlijke vergadering, met anderen zal zoomen om te polsen naar een standpunt.

Iets anders dat we ook leren, is dat de strakke opvolging van online meetings zwaar weegt. Vroeger moest je de reistijd in je agenda zetten, nu moet je bewust een pauze inplannen tussen Teams-meetings of het stopt niet. Dat zijn allemaal leermomenten…”

Kurt Van Raemdonck: “Nu wordt de rekrutering centraal aangepakt door Selor en moet iedereen door die trechter. We zouden Selor niet langer alleen als een apart instituut kunnen zien, maar veel meer als een kwaliteitsmodel. Dan voert elke FOD apart de werving- en selectieprocessen uit, waarbij Selor de kwaliteit controleert.” © Hendrik De Schrijver

Het is bijna een lofzang op de inefficiëntie. De momenten waar we ons aan ergerden een jaar geleden, blijken plots enorm waardevol te zijn.

Petra De Sutter: “Mooi hé. Telkens hangt er zoveel af van de goodwill, van wederzijds begrip, van elkaar als mens te zien en te begrijpen. Die momenten vallen weg. Vroeger was dat de verloren tijd, maar eigenlijk zou je het vandaag de ‘gestolen tijd’ kunnen noemen, de extra tijd die nodig is om de rest te doen slagen.”


Lees het zeer uitgebreide en boeiende interview in HR Square 203 van maart of online.

Als lid van HR Square ontvangt u het tweemaandelijkse tijdschrift en de bijzondere ledennieuwsbrief, met allerlei extra’s. Bovendien neemt u of een collega gratis deel aan een van de minstens zes HR Square online seminaries en geniet u van een sterke korting op de ‘gewone’ seminaries, masterclasses en congressen. Kijk snel op www.hrsquare.be of contacteer Pascale Lenaers, pascale.lenaers@hrsquare.be, 0471 85 70 42.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen