< Terug naar overzicht

Pesten op het werk kost miljarden

De Britse beroepsvereniging van HR-professionals CIPD berekende dat pesterijen op het werk jaarlijks 13,7 miljard pond kosten. Leidinggevenden, zelf ook slachtoffer van pesterijen, worden met de vinger gewezen: ze ondernemen te weinig om het pesten te beperken.

De studie 'Bullying at work: the experience of managers' suggereert dat armzalige managementvaardigheden de kern vormen van de pesterijen. Prompt waarschuwt ze de Britse organisaties om hun leidinggevenden beter op te leiden, zodat langetermijnschade aan de bedrijfsresultaten kan vermeden worden.
Het gerenommeerde Chartered Insititute of Personnel and Development (CIPD) schat dat pesterijen op het werk 13,7 miljard pond kosten aan de economie. Met 100 miljoen dagen productiviteitsverlies per jaar, blijkt dat werkgevers falen in hun verplichting om personeel te beschermen tegen pesterijen.
Het rapport is gebaseerd op de mening van 867 managers en leidinggevenden uit de publieke en private sector en de sector van het vrijwilligerswerk.

De belangrijkste bevindingen:

 • 70 procent van de managers beweert getuige geweest te zijn van pesterijen in de voorbij drie jaar.

 • Incidenten zijn niet enkel top-down: 63 procent van de respondenten weet van pesterijen tussen leidinggevenden en 30 procent was getuige van medewerkers die managers pesten.

 • 38 procent van de gepeste respondenten zegt dat er totaal geen actie ondernomen werd door het bedrijf.

 • Gevraagd naar de omvang van pesterijen op het werk, gaven respondenten hun werkgever gemiddeld een score van 2,37 op een schaal van één tot vijf. In vergelijkbaar onderzoek uit 2005 was die score nog 2,25. Opvallend is dat respondenten uit de publieke sector het hoogste niveau van pesterijen aanduiden.

 • Oorzaken


  De belangrijkste oorzaak voor pesterijen moet volgens de ondervraagden gezocht worden in een tekort aan managementvaardigheden. Maar liefst 70 procent duidt dit als oorzaak aan. In 2005 was dit nog 66 procent.
  ‘Botsenden persoonlijkheden’ wordt door 57 procent als oorzaak gezien, terwijl volgens 48 procent de oorzaak van pesterijen eerder ligt in ‘autoritaire managementstijlen’.
  38 procent meent dat de oorzaak vooral gezocht moet worden in het falen van managers om eerdere incidenten adequaat op te lossen.

  Werkgever is te laks


  Verder toont het rapport duidelijk aan dat bijna twee derde van de respondenten bezorgd is over het onvermogen van hun werkgever om iets aan het probleem te doen. 35 procent is van mening dat hun organisatie pesterijen niet effectief aanpakt, 28 procent meent dat hun werkgever niet kan omgaan met bepaalde incidenten.
  Volgens de bevraagden kan een antipestbeleid enkel effectief zijn wanneer er specifiek getraind wordt op het aanpakken van pesterijen. 82 procent suggereerde dit. Een vergelijkbaar deel (80 procent) focust eerder op de nood om pesterijen te bepalen. 45 procent ziet vooral heil in voorlichting.

  Positief


  Tussen al dit nieuws is er ook een positief gegeven. In 2005 had amper 55 procent van de organisaties een formeel antipestbeleid, maar dit jaar steeg dit cijfer tot 74 procent. Daar waar een beleid bestaat, beweert 65 procent dat hun organisatie pestkoppen kan afschrikken (bij bedrijven zonder beleid daalt dit tot 44 procent).

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen