< Terug naar overzicht

Pesten: nu ook via Whatsapp en Teams…

Ook tijdens de telewerkgolf stopte het pesten niet. Zo’n 6,4 procent van de Belgische werknemers ervaarden tijdens de laatste zes maanden van 2021 pestgedrag. De belangrijkste vormen van pestgedrag zijn informatie achterhouden, roddelen en herhaaldelijke opmerkingen over een vergissing. Verder valt op dat er significante verschillen zijn in de cijfers tussen mannen en vrouwen en in mindere mate ook tussen jongere en oudere medewerkers.

Uit een bevraging van externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, IDEWE, bij 39.792 Belgische werknemers blijkt dat 6,4 procent in 2021 pestgedrag ervaarde tijdens de laatste zes maanden. “Deze cijfers bevestigen nog eens dat de telewerkgolf het pesten zeker geen halt heeft toegeroepen”, zegt CEO Lode Godderis. “Vorig jaar zagen we al geen daling in het aantal effectieve dossiers hierrond, onder andere omdat een aantal types pestgedrag zich naar de digitale sfeer verplaatsten.”

De meest voorkomende vormen van pestgedrag zijn: ‘informatie achterhouden die het werk bemoeilijkt’ (42,7 procent heeft er minstens af en toe last van) en ‘roddelen’ (42,1 procent). Daarnaast heeft 28,1 procent last van collega’s die ‘herhaaldelijke opmerkingen maken over een vergissing’.

Vorig jaar al bleek dat deze vormen van pesten zich van thuis uit even makkelijk voordoen als vroeger, via Whatsapp- of Teams-groepjes bijvoorbeeld. Opvallend is ook dat bijvoorbeeld ‘uitsluiting’ – een vorm van pesten met vaak zware rechtstreekse psychosociale impact – met 17,2 procent erg hoog scoort.

Verschillen tussen geslachten en leeftijd

Op demografisch vlak vallen een aantal verschillen op. “De verschillen in cijfers tussen mannen en vrouwen hebben verschillende verklaringen, waaronder ook het type werk en een aantal sector- en werkgerelateerde factoren. Wat wél significant is, is dat mannen specifieke types gedrag aanmerkelijk frequenter ervaren dan vrouwen, zoals ‘informatie die wordt achtergehouden’ (46,8 procent mannen tegenover 38,2 procent vrouwen), ‘herhaalde opmerkingen over vergissingen’ (31,6 procent tegenover 24,3 procent) en ‘grappen uithalen die onaangename verrassingen bezorgen’ (13,9 procent tegenover 6,5 procent), terwijl die cijfers voor de andere vormen van pestgedrag dichter tegen elkaar aanliggen”, zegt Godderis.

Op leeftijdsvlak zijn er minder grote verschillen, al blijken mensen jonger dan 45 wel meer pestgedrag te ervaren (7,4 procent) dan 45-plussers (5,3 procent). Qua types pestgedrag is het enige noemenswaardige verschil dat jongere collega’s vaker vervelende opmerkingen krijgen over vergissingen dan oudere (30,7 procent tegenover 24,9 procent).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen