< Terug naar overzicht

Pesten ‘ingeburgerd’ op de werkplek

Onderzoek van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (OSHA) rapporteert een stijging van werkplaatsgerelateerd geweld, pestgedrag en ander ongewenst gedrag.

In België zou volgens de studie zo’n 10 procent van de vrouwelijke werknemers gepest worden, tegen 7 procent van de mannen.

Naargelang van het land en de sector worden vijf tot twintig procent van de Europese werknemers geconfronteerd met geweld en ongewenst gedrag op het werk.

Het rapport ‘Workplace Violence and Harassment: a European Picture’ toont bovendien aan dat de meeste Europese lidstaten nog te weinig aandacht hebben voor het probleem en te weinig initiatieven nemen om geweld en ongewenst gedrag op de werkplek in te dijken.

Hoewel 40 procent van de managers het probleem erkennen en bezorgd zijn over het stijgende geweld en pestgedrag op de werkvloer, beschikt slechts een kwart over procedures om adequaat te reageren op dit ongewenst gedrag. In veel Europese staten heeft, nog volgens de studie, slechts 10 procent van de organisaties een procedure.

Vooral in de gezondheidssector, het onderwijs en de sociale sector beschouwen meer dan helft van de managers geweld en pesten als een gezondheids- en veiligheidsrisico.

Jukka Takala, directeur van het Agentschap, benadrukt de psychologische impact van verbale agressie, geweld en bedreigingen. “Deze weegt veelal zwaarder door dan de fysieke verwondingen. Geweld en ongewenst gedrag veroorzaakt stress, langdurige afwezigheid wegens ziekte en zelfs zelfmoord. Ook economisch is de tol hoog, want het leidt tot verminderde productiviteit, een hoog absenteïsme en een hoger verloop.”

Bron: EU-OSHA/ De Tijd

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen