< Terug naar overzicht

Pensioenstelsels weerspiegelen loonverhouding

Het wettelijk pensioen ligt in vergelijking met het verdiende loon hoger voor de arbeider dan voor de bediende en zeker hoger dan voor het kaderlid. Kaderleden genieten evenwel van gunstigere extralegale pensioenplannen. Het totaal opgebouwde pensioen ligt zo voor elke werknemer (relatief) op ongeveer hetzelfde peil: rond 50% van het laatste maandloon.

Het cijferwerk komt van Aon Consulting Belgium, dat de Belgische bedrijfspensioenplannen bestudeerde. De wetgeving zou dus de arbeiders favoriseren. Op het einde van de loopbaan heeft elke werknemer recht op een pensioen of ‘levenslange lijfrente’, gebaseerd op de familiale toestand, de loopbaan en het geheel aan inkomsten dat tijdens de loopbaan is verkregen. De inkomsten die in aanmerking komen voor de berekening zijn geplafonneerd. Voor 2004 lag het plafond op 40.898,30 euro per jaar. Dit heeft tot gevolg dat de hogere inkomenscategorieën in verhouding tot hun loon minder pensioen krijgen dan de lagere inkomenscategorieën. Aon Consulting berekende dat arbeiders 48%, bedienden 38% en kaderleden 23% van hun loon aan wettelijk pensioen ontvangen. Als de werknemer een jaarwedde heeft van 13,92 keer zijn maandelijks salaris, dan is de jaarlijkse vervangingsgraad op de pensioenleeftijd gelijk aan 41% voor de arbeider, 33% voor de bediende en 20% voor het kaderlid.


Die procentuele verschillen verdwijnen bijna volledig via de aanvullende pensioenen die werknemers via hun werkgever verkrijgen en die via een groepsverzekering of een pensioenfonds gespaard worden. In totaal gaat het om 1.250.000 werknemers. Aon Consulting Belgium analyseerde deze aanvullende pensioenplannen via een representatieve steekproef. Het bureau bestudeerde de pensioenplannen van 163 Belgische bedrijven met in totaal 175.000 werknemers en een totale salarismassa van meer dan 7 miljard euro. De steekproef kent een gelijke verdeling over de verschillende sectoren. Ongeveer 85% van de deelnemende bedrijven stelt meer dan 100 personen te werk.


Gemiddeld besteden deze bedrijven 7% van hun salarismassa aan de opbouw van een aanvullend pensioen, werknemers betalen gemiddeld een bijdrage van 1%. De bedienden verwerven (op 60 jaar) 0 tot 82 keer de laatste bruto maandwedde voor pensionering. Bij een jaarwedde van 13,92 keer de maandwedde, is het aanvullend pensioenkapitaal voor bedienden gelijk aan 0 tot 5,9 keer de jaarwedde (de mediaan ligt op 2,6 keer). De pensioenrente varieert van 0% tot 39% van het laatste jaarsalaris, met mediaan op 18%.


Kaderleden verkrijgen een aanvullend pensioenkapitaal van 10 tot 98 keer de laatste maandwedde. Bij een jaarwedde van 13,92 keer de maandwedde komt dit neer op een vervangingsinkomen van 0,74 tot 7,01 keer de laatste jaarwedde, met mediaan 3,74. In termen van pensioenrente komen kaderleden op 5% tot 49% van de laatste maandwedde, met mediaan op 26%.


Van de 163 deelnemende bedrijven zijn er 83 die arbeiders tewerkstellen. Daarvan bieden er 59 een pensioenplan aan hun arbeiders aan. Het aanvullend pensioenkapitaal van deze arbeiders kan tot 67 keer de laatste maandwedde bedragen. De mediaan klokt af op 18 keer. Uitgedrukt als lijfrente varieert dit voordeel van 0% tot 32% van de laatste maandwedde van de arbeider (mediaan 9%).


De extralegale pensioenplannen neutraliseren de procentuele verschillen tussen de wettelijke pensioenstelsels bijna volledig. Het totale vervangingsinkomen van arbeiders met een pensioenplan bedraagt 41% tot 73% van de laatste bruto maandwedde, met de mediaan op 50%. Bij de bedienden schommelt dit tussen 33% en 72%. De mediaan ligt daar op 51%. Kaderleden met een pensioenplan scoren tussen 25% en 69%, met mediaan 46%.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen