< Terug naar overzicht

Pensioen opbouwen voorbij de volledige loopbaan weldra mogelijk

Dankzij een nieuwe maatregel die de federale regering goedkeurde, kunnen zelfstandigen vanaf 2019 hun pensioen verder opbouwen, ook na een volledige loopbaan. In 2016 hadden 1300 zelfstandigen hier gebruik van kunnen maken. De maatregel komt er ook voor werknemers, ambtenaren en personen met een gemengde loopbaan.

De maatregel die op 23 november door het parlement werd goedgekeurd, beloont het uitstellen van het pensioen zelf. 45 jaar loopbaan hoeft niet meer het absolute einde van die loopbaan te betekenen. Naar de letter was dat eigenlijk al zo, mensen worden niet bij wet verplicht om met pensioen te gaan. Alleen, nog doorwerken werd de facto afgeraden: eenmaal een volledige loopbaan vervuld, was het hoe dan ook gedaan met het opbouwen van de pensioenrechten. Het wetsvoorstel maakt nu ook daarmee komaf.

Volgens cijfers van het RSVZ zijn 800 zelfstandigen in 2016 met pensioen gegaan toen ze 45 jaar op de teller hadden staan, 500 anderen hadden zelfs meer dan 45 jaar gewerkt. Als de maatregel in 2016 al bestaan had, zouden deze 500 zelfstandigen dus een extra pensioen gekregen hebben voor de jaren boven de 45. Voor de 800 anderen zou er een stimulans geweest zijn om nog een tijdje door te werken.

Maar de maatregel geldt uiteraard niet alleen voor deze groep. De vraag om door te werken of niet wordt – vroeg of laat – relevant voor alle zelfstandigen die het einde van hun loopbaan zien naderen. En ook voor werknemers, ambtenaren en personen met een gemengde loopbaan.

Waarom doorwerken na je 65?

Ook met de huidige wetgeving is het al mogelijk om na je 65ste door te werken. Er kunnen verschillende redenen zijn om dat te willen doen. Eén daarvan is je pensioen. Niet iedereen heeft op zijn 65 alle rechten opgebouwd voor een volledig pensioen, daarvoor zou je op je 20ste moeten zijn beginnen werken. Wie verder studeert, bijvoorbeeld, zit al gauw aan 22 à 23 jaar om de loopbaan te starten en komt op 65 uit op 43/45 of 42/45. Werk je dan nog twee of drie jaar door, dan haal je toch 45/45. Voor alle jaren die je daarna nog zou werken, bleef de teller evenwel steken op 45/45.

En voor de 65'er die op 20 of vroeger is beginnen werken, was de mogelijkheid om het pensioen verder uit te bouwen zelfs onbestaande. Aan die demotiverende limiet om door te werken, maakt de nieuwe wet nu een einde.

46/45 pensioen zal dus voortaan kunnen

In principe hebben ook werknemers hun loopbaanplannen zelf in de hand. De arbeidsovereenkomst neemt niet automatisch een einde bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Wel hebben zowel de werkgever als de werknemer de mogelijkheid om tegen het bereiken van de pensioenleeftijd de arbeidsovereenkomst te beëindigen met een kortere opzeggingstermijn dan normaal.

In België krijg je een volledig pensioen na 14.040 gewerkte dagen of 45 loopbaanjaren (45/45 pensioen). Heb je op de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar maar 40 loopbaanjaren op de teller staan, dan wordt het reële pensioen volgens de breuk 40/45 berekend. Tot nu was het niet mogelijk om de aanpassing in de andere richting te doen: 46/45 voor wie 46 jaar heeft gewerkt kon niet. Daar zal nu – vanaf 1 januari 2019 –verandering in komen.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen