< Terug naar overzicht

Passie als motor van loopbaantevredenheid

Een job die in het verlengde ligt van iemands professionele interesses leidt tot meer tevredenheid en hogere productiviteit. Recent longitudinaal onderzoek van UGent toont dat professionele interesses en de werkomgeving elkaar kunnen beïnvloeden. Je doet iets omdat het een passie is. Maar tegelijk kan je, door iets te doen, er een passie voor ontwikkelen.

Tekst: Hilde Vereecken

Iemands professionele interesses in kaart brengen, is niet alleen een handige leidraad om een studierichting te kiezen. Ook in het kader van talentmanagement loont het om aandacht te hebben voor de professionele interesses van medewerkers. “Diverse onderzoeken tonen immers aan dat wie een job heeft die nauw aansluit bij zijn professionele interesses, meer jobtevredenheid vertoont, beter presteert en productiever is”, zegt professor Bart Wille, verbonden aan de Onderzoeksgroep Loopbaan- en Personeelspsychologie van de aan de UGent. Samen met zijn collega’s Christopher D. Nye, Justine Amory en Filip De Fruyt rondde hij onlangs een 22 jaar durende studie af naar hoe professionele interesses van volwassenen ontwikkelen doorheen de tijd. Het onderzoek werd door Filip De Fruyt, professor Psychologie aan de UGent, opgestart in 1994. Hij bevroeg een grote groep laatstejaarsstudenten van UGent en verschillende hogescholen in Gent vlak voor ze de arbeidsmarkt betraden naar hun loopbaanaspiraties en hun loopbaaninteresses. Vijftien jaar later, in 2009, deed Wille in het kader van zijn doctoraatsonderzoek een eerste vervolgonderzoek bij dezelfde groep. Opnieuw werd gevraagd naar hun professionele interesses, welk soort werk ze doen, hoe hun job eruitziet en hoe ze zich daarbij voelen. In 2016 werden de deelnemers een derde en laatste keer gecontacteerd.

Bart Wille (UGent):
“Onderzoek toont immers aan dat als je iets interessant vindt, je ook meer bereid bent je extra in te spannen om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Interesse zorgt er met andere woorden voor dat wanneer het moeilijk wordt, je toch doorzet.”
© Maxine Stevens

“Het unieke aan dit onderzoeksopzet is dat we gedurende 22 jaar dezelfde groep mensen hebben gevolgd en hebben gepeild naar hun aspiraties, professionele interesses en naar hun job. In de meeste studies wordt er immers van uitgegaan dat interesses onveranderlijk zijn en dus aan het begin van een loopbaan vooral een goede voorspeller zijn van welke jobs mensen gaan doen. Wij wilden nagaan of en in welke mate professionele interesses veranderen. Echter, omdat interesses niet van vandaag op morgen veranderen, is onderzoek op lange termijn nodig. Omdat we ook kijken naar de omgeving – de jobs die de deelnemers hadden – kunnen we eveneens nagaan waarom interesses veranderen”, legt Wille uit.

Ontluikende interesses

Een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek is dat mensen inderdaad op zoek gaan naar een job die aansluit bij hun professionele interesses. “Al is die fit tussen interesses en job aan het begin van een carrière nog niet heel sterk. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Een eerste job wordt wel voor een deel bepaald door iemands interesses, maar ook andere factoren spelen natuurlijk een rol. Sommige starters zijn bijvoorbeeld al blij dat ze werk vinden. Nog andere laten zich leiden door financiële motieven. Toch merken we dat de fit tussen interesses en het type job dat iemand heeft, toeneemt doorheen iemands carrière. En dat is belangrijk omdat die grotere congruentie leidt tot meer tevredenheid met hun loopbaan”, zegt Wille.


"Een interesse of passie kan groeien door bepaalde activiteiten uit te voeren."

Hoe ontstaat die fit? Op twee manieren, zo blijkt. “Mensen veranderen doorheen hun loopbaan van job in functie van hun professionele interesses. Maar we zien ook het omgekeerde. Interesses kunnen veranderen in functie van het type job iemand heeft. Dat is een belangrijke bevinding want het illustreert dat een interesse of passie kan groeien door bepaalde activiteiten uit te voeren. Het gaat dan vooral over het uitdiepen van interesses. Uit onze analyse blijkt dat bepaalde professionele interesses bij de start van een carrière nog ontluikend zijn of nog moeten getriggerd worden. Pasafgestudeerden die hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt hebben nog geen of weinig ervaring met de verschillende types jobs of rollen die er zijn. Het is pas door ervaring op te doen en te ondervinden wat het bijvoorbeeld precies betekent om journalist of professor te zijn dat bepaalde interesses ontluiken en groeien. Denk bijvoorbeeld ook aan de rol van leidinggevende: de meeste afgestudeerden krijgen pas gaandeweg een goed zicht op wat een dergelijke functie inhoudt en ontdekken ook geleidelijk aan of ze dit al dan niet leuk vinden. Drastische verschuivingen in interesseprofielen zijn eerder zeldzaam: voor iemand die absoluut niet graag met mensen werkt is het eerder onwaarschijnlijk om later veel voldoening te vinden in een job in de zorgsector. Iemand die een hekel heeft aan regels, procedures en reglementen zal waarschijnlijk nooit echt aarden in een sterk administratieve rol.”Wat is de precieze relevantie van dit onderzoek voor talentmanagement?

Lees het volledige verhaal in de volgende digitale editie van HR Square.

Als lid van HR Square ontvangt u niet alleen het tijdschrift en de digitale editie, maar hebt u ook toegang tot de app en de website met het archief en geniet u van stevige prijsreducties op de HR Square Seminaries, de HR Square Masterclass, de HR Square Conference en andere evenementen.

Hoe wordt u lid? Ga naar www.hrsquare.be of contacteer Pascale Lenaerspascale.lenaers@hrsquare.be, 0471 85 70 42.

 

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen