< Terug naar overzicht

Overlap professioneel en persoonlijk leven maakt gelukkiger dan strakke scheiding

Tijd doorbrengen met partner of kinderen is voor de meerderheid (71%) van de Belgen de ideale manier om te onthaasten. De tijd tussen job en gezin goed verdelen, is geen makkelijke opdracht. Met een gemiddelde score van 6,5/10 is de Belg hier eerder matig tevreden over. De sleutel tot een beter evenwicht tussen job en gezin blijkt beide niet langer los van elkaar te zien.

Een goed evenwicht vinden tussen gezin en werktijd blijft een heikel punt voor veel werknemers. Zo vindt 4 op de 10 dat zijn werkuren het moeilijk maken om thuis verplichtingen na te komen. Bijna 1 op de 5 geeft dan weer aan zoveel werk te hebben thuis dat zijn job eronder lijdt. Een kwart van de ondervraagde werknemers scoort op zijn werk-privébalans zelfs een onvoldoende (0 tot 5 op 10).

Werknemers die tevreden zijn over hun tijdsverdeling, zijn duidelijk gelukkiger in hun job (80% vs. 32%) en ervaren minder stress (50% vs. 82%) dan hun collega’s bij wie dit niet het geval is. Bijna driekwart van de Belgen zegt dat zijn gezin ervoor zorgt dat hij zich helemaal kan ontspannen van het werk. 2 op de 3 geeft ook aan dat zij hem alle kopzorgen doen vergeten.

Vage grens tussen job en gezin maakt gelukkiger

Verrassend genoeg lijkt net een minder strikte afbakening tussen job en gezin de sleutel tot een betere balans tussen deze twee. Bij 1 op de 3 Belgische werknemers is dat vandaag het geval. Onder werknemers tussen 20 en 34 is dat zelfs bijna het dubbele (57%).

Werknemers bij wie de grens tussen werk en gezin vervaagde, geven opvallend vaker aan tevreden te zijn over hun tijdverdeling tussen baan en gezin dan hun collega’s bij wie die nog strikt gescheiden zijn (67% vs. 54%). Daarnaast zijn ze ook gelukkiger op het werk (72% vs. 60%). Ongeveer de helft van alle Belgische werknemers en werkgevers ziet een overlap tussen privé en werk zitten. Vooral werknemers ouder dan 35 (42%) en Belgen met kinderen (45%) zien de voordelen in van die flexibilisering.

Een goede tijdsverdeling tussen professioneel en persoonlijk leven wint ook duidelijk aan belang bij de keuze van een werkgever: voor 58% van de werknemers is het één van de hoofdcriteria wanneer ze ergens solliciteren. In 2013 was dat 38%. Tijdens de crisisjaren hechtten ze daarentegen opvallend meer belang aan de financiële stabiliteit en toekomstvisie van bedrijven.

Eigen keuzes kunnen maken

Om job en gezin harmonieus in elkaar te laten overgaan, zijn autonomie en flexibiliteit van belang. Dit wordt bevestigd door de bevraagde werknemers die voor een optimaal samengaan tussen professioneel en familieleven verwachten dat hun werkgever de werktijden aanpast aan hun gezinssituatie (48%), goed communiceert (42%), thuiswerken faciliteert (30%) en hen toelaat om privézaken tijdens de werkuren te regelen (26%). Werknemers bij wie werk en privé in elkaar overvloeien, geven overigens significant vaker aan thuis te mogen werken (38% vs. 23%) en flexibele werkuren te hebben (54% vs. 44%).

Die aanpak vindt zijn weg ook naar de werkvloer. Zo laat 6 op de 10 bedrijven hun medewerkers toe om werkuren te kiezen in functie van het gezin en mag de helft ook privézaken regelen tijdens de werktijd. Verder staat 4 op de 10 werkgevers toe dat werknemers thuiswerken wanneer hun kind ziek is.

2 op de 3 werknemers geven aan dat ze voor een goed job-gezinsleven zelf de nodige inspanningen en discipline aan de dag moeten leggen. Een kwart van de Belgische werknemers neemt zich daarom voor om zich meer en beter te houden aan de werkuren (31%) en meer tijd vrij te maken voor gezin en partner (27%). Hier is nog werk aan de winkel daar de werknemers zelf aangeven dat ze tijdens een normale werkdag gemiddeld 8 uur op het werk zijn en 4 uur bij hun gezin.

Bron: Tempo-Team (tempo-team.be)

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen