< Terug naar overzicht

Overheid moet 3% efficiëntiewinst per jaar boeken

Aan de vooravond van de regionale verkiezingen Bron: Forward VBO “Naar het voorbeeld van wat in Nederland gebeurt, is het hoog tijd dat er een grootscheeps programma wordt opgezet om onze overheden efficiënter te maken”, roepen het VBO en de regionale werkgeversorganisaties Voka, UWE en Beci in koor.

Het gebeurt niet zo vaak dat het VBO en de Vlaamse (Voka), de Waalse (UWE) en de Brusselse (Beci) werkgeversorganisatie een persconferentie organiseren om een lijst van gemeenschappelijke eisen voor te stellen. De inzet van de regionale verkiezingen, op een ogenblik dat het land – en uiteraard zijn gewesten – voor economische en sociale uitdagingen van een zelden geziene omvang staan, vormde de aanleiding voor deze gemeenschappelijke actie.
Rode Cijfers
Het is alom bekend dat de overheidsfinanciën in het rood gedoken zijn. De werkgevers schuiven concrete pistes naar voren om tot een duurzaam herstel van de overheidsfinanciën te komen. Ze zien mogelijkheden op drie domeinen.


1. Meer effficiënte overheid op álle beleidsniveaus

Studies van McKinsey, de Europese Centrale Bank of recenter nog van Voka of Itinera, tonen telkens tal van mogelijkheden aan om de efficiëntie van onze overheid te verhogen. Maar in tegenstelling met andere landen werd hier weinig of niets aan gedaan. In het Verenigd Koninkrijk maakte het ‘efficiency program’ tussen 2005 en 2008 een besparing van 25 miljard euro mogelijk. Sinds 2007 verplicht het Nederlandse programma ‘Vernieuwing Rijksoverheid’ elk departement in 4 jaar minstens 5% efficiëntiewinst te boeken. De werkgeversorganisaties vragen dan ook dat er programma’s worden opgezet om de efficiëntie van de Belgische openbare besturen op alle beleidsniveaus met minstens 3% per jaar te verbeteren. De werkgevers pleiten ook voor een hervorming van het human resources management binnen de openbare besturen om de productiviteit ervan te verbeteren. In België vertoont de overheidstewerkstelling de jongste jaren immers een stijgende trend, terwijl de tendens in de andere landen net andersom is (zie grafiek).
Deze inflatie heeft te maken met de woekering van instellingen en overheidsniveaus die inherent zijn aan de federale structuur van ons land. Maar de oprichting in het verleden van nieuwe instellingen zou moeten impliceren dat – beter laat dan nooit – sommige instellingen in de komende maanden en jaren worden afgeschaft. De werkgevers vragen zich bijvoorbeeld af of een bestendige provinciale deputatie nog wel nodig is.


2. Betere regelgeving als pijler van concurrentiekracht

In 2008 werden maar liefst 179 wetten, 2.640 koninklijke besluiten, 296 decreten en 61 ordonnanties gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De werkgevers willen deze stroom, die meerkosten voor de ondernemingen betekent, indijken, en eisen vooral beter opgestelde regelgevingen met meer samenhang tussen de beleidsniveaus. In dit verband worden de programmawetten – teksten met honderden artikelen en met de meest uiteenlopende maatregelen – bekritiseerd wegens hun gebrek aan transparantie. De werkgevers onderstrepen dat het in een better-regulationoptiek belangrijk is om te voorzien in goed werkende mechanismen voor opvolging en evaluatie van de regelgeving. Dergelijke mechanismen moeten op gewestelijk niveau nog altijd worden ingevoerd. Op het federale niveau was het idee van een Parlementair Comité belast met wetsevaluatie een verdienstelijk initiatief, maar dit comité heeft zijn werkzaamheden nog altijd niet aangevat.


3. Eerlijke concurrentie tussen de publieke en private sector
De werkgevers vragen meer transparantie en een strikte toepassing van het principe van gelijke behandeling van operatoren die ‘diensten van algemeen economisch belang’ (DAEB) leveren. Heel wat privébedrijven zijn actief in sectoren zoals beroepsopleiding, energie, telecommunicatie, vervoer, watervoorziening of afvalbeheer. Er kan geen sprake van zijn dat overheidsbedrijven zich, onder het mom van behartiging van een vermeend ‘algemeen belang’, voorrechten toe-eigenen die afbreuk zouden doen aan de competitiviteit van hun privéconcurrenten. Er is geen reden om een overheidsoperator die zich gediversifieerd heeft naar diensten tegen vergoeding, niet aan de btw of aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen.

Het volledige document van VBO, Voka, UWE en Beci vindt u op www.vbo.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen