< Terug naar overzicht

Overgangsmaatregelen pensioenhervorming goedgekeurd

De ministerraad keurde vrijdag een aantal overgangsmaatregelen goed die tot stand gekomen zijn na overleg met de sociale partners.

De regering Di Rupo besliste eind vorig jaar om nieuwe loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden op voor het vervroegd rustpensioen op te leggen. De leeftijd wordt geleidelijk op 62 jaar gebracht in 2016 en de duur van de loopbaan wordt vanaf 2016 geleidelijk verlengd tot 40 jaar in 2015.

De minsterraad gaat akkoord met de volgende overgangsmaatregelen:

 • Werknemers tussen 57 en 61 jaar die op 31 december 2012 wegens de hervorming 3, 4 of 5 jaar hadden moeten verder werken om recht te hebben op een wettelijk pensioen, moeten slechts 2 bijkomende jaren loopbaan hebben.


 • Werknemers die al een tijdje in vooropzeg zijn, kunnen eveneens na 31 december 2012 op vervroegd rustpensioen gaan op voorwaarde dat ze 60 jaar zijn en een loopbaan van ten minste 35 jaar achter de rug hebben.


 • Voor werknemers die voor 28 november 2011 in een stelsel zitten voor vroegtijdig vertrek op basis van een formele collectieve afspraak (collectieve arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement of pensioenreglement) in de verwachting na een loopbaan van 35 jaar vanaf 60 jaar met vervroegd rustpensioen te gaan, komt er een aangepaste regeling.


 • Werknemers in een stelsel van vroegtijdig vertrek (bijvoorbeeld overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer) en die voor 28 november 2011 bij de RVP een vervroegd rustpensioen hebben aangevraagd, kunnen het vervroegd rustpensioen nemen vanaf 60 jaar.


 • Er komen overgangsmaatregelen voor zeelieden en mijnwerkers.


 • De bijzondere stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen, die opgesomd zijn in artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 worden geheel of gedeeltelijk beschouwd als volledig gelijkgestelde periode.


 • Ter herinnering, sinds 1 april zijn de bijdragen op het werkgeverssupplement voor werknemers met brugpensioen gestegen. Voor bestaande brugpensioenen worden de heffingen met 10 procent verhoogd.

  Voor nieuwe brugpensioenen is de stijging hoger. Voor iemand jonger dan 52 jaar bedraagt de heffing zelfs 100 procent. Voor een bruggepensioneerde tussen 55 en 58 jaar is het nog 85 procent, voor iemand tussen 58 en 60 jaar 55 procent.

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen