< Terug naar overzicht

Oudere werknemers vaker gediscrimineerd dan allochtonen

Het Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) ontving in 2012 veel meer arbeidsgerelateerde discriminatieklachten. De dossiers handelen vooral over leeftijdsdiscriminatie van 45-plussers bij aanwerving.

Dat blijkt uit het jaarverslag dat het Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) publiceerde. Een kwart (332) van de discriminatieklachten zijn arbeidsgerelateerd. Net zoals de voorbije jaren, hebben de meeste arbeidsgerelateerde dossiers betrekking op de buitenlandse herkomst van sollicitanten of werknemers (36 procent van de dossiers arbeid).

In vergelijking met dat jaar, is er wel een stijging van het aantal gemelde gevallen van (mogelijke) discriminatie op grond van leeftijd (+20 procent) en geloof of levensbeschouwing, en een daling van het aantal dossiers over handicap en seksuele geaardheid.

De ‘raciale’ dossiers gaan vooral over de aanwervingsprocedure (28 procent) en arbeidsrelaties (35 procent). Hieronder vallen ook racistische pesterijen op de werkvloer (40 procent van de dossiers over arbeidsrelaties). In vergelijking met aanwerving en arbeidsrelaties, zijn er minder raciale dossiers over de niet-verlenging of beëindiging van de arbeidsrelatie (16 procent).

In dossiers over discriminatie vanwege een handicap of de gezondheidstoestand (20 procent) is er, net zoals in 2011, een tamelijk gelijke spreiding over de aanwervingsfase (31 procent) en beëindiging (28 procent).

Oudere werknemers


De dossiers over discriminatie op grond van leeftijd (16 procent) situeren zich voornamelijk in de aanwervingsfase (38 procent). Het gaat om vacatures waarin leeftijdscategorieën, minimum- of maximumervaring,… vermeld staan. Uit onderzoek van het CGKR blijkt dat mensen meer geweigerd worden op basis van leeftijd dan op basis van afkomst.

Daarbij lijkt 45 jaar de leeftijdsgrens te zijn. “Wie die leeftijd overschrijdt, botst vaker op vooroordelen dan wie van niet-Belgische afkomst is”, merkt Jozef De Witte, directeur van het CGKR, op.

De dossiers over het criterium seksuele geaardheid (4 procent) gaan in hoofdzaak over homofobe pesterijen (38 procent). Vooral homoseksuele mannen ondervinden de gevolgen van heteronormatieve stereotypes en gedragsnormen op de werkvloer.

Opmerkelijk is dat het centrum tien klachten kreeg over het werknemersstatuut.

In bijna de helft van de werkgerelateerde dossiers (45 procent) spelen de feiten zich af in de private sector; daarna volgen de openbare sector (28 procent), non-profitorganisaties (14 procent) en het onderwijs (5 procent). In 36 dossiers werd de vermoedelijke discriminatie toegerekend aan een privaat uitzend- of selectiekantoor (al dan niet in opdracht van de werkgever). In 15 dossiers was een openbare arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB, Forem, Actiris) betrokken.

Bron: CGKR

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen