< Terug naar overzicht

Opzegvergoedingen worden niet extra belast

Er komt geen extra belasting op opzegvergoedingen, niet voor uitkeringen in het kader van collectief ontslag en ook niet voor individueel ontslag.

Dat meldt de socialistische bediendenvakbond BBTK en wordt bevestigd in politieke kringen. Als gevolg van de zesde staatshervorming zullen de regio’s voortaan heel wat extra taken en bevoegdheden uitoefenen die nu op federaal niveau gebeuren. Die overdracht verloopt samen met de overdracht van de belastingstelsels die daarbij horen. Hierbij hoort vaak een mogelijkheid tot belastingvermindering of fiscale aftrek. Die gaat ook naar de gewesten.

Dat dreigde rechtstreekse gevolgen te hebben voor de hoogte van de belastingen die werknemers op een eventuele opzegvergoeding (bij ontslag) zouden betalen. Daarvoor geldt een ‘gemiddeld’ belastingtarief. Maar de gemiddelde aanslagvoet zal op federaal vlak stijgen, omdat er geen rekening meer gehouden zal worden met een aantal fiscale aftrekken en -verminderingen, die in de toekomst toegepast zullen worden in de regio's.

Als de gemiddelde federale aanslagvoet zou stijgen, zou op de opzegvergoedingen meer belasting betaald moeten worden. De aanslagvoet van de opzegvergoedingen blijft namelijk federale materie.

Niet alleen opzegvergoedingen lagen zo onder vuur, maar ook bijvoorbeeld loonachterstallen en vervroegd vakantiegeld (bij uitdiensttreding). Het ging potentieel om duizenden euro’s voor werknemers die het ongeluk hebben ontslagen te worden.

De regering heeft deze negatieve gevolgen nu weggewerkt gedurende twee jaar. Tijdens deze periode houdt men rekening met alle fiscale verminderingen, federaal én gewestelijk, om tot de gemiddelde aanslagvoet te komen. Van een extra belasting is dus geen sprake meer.

Bron: BBTK

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen