< Terug naar overzicht

Opvallend: driekwart van de Bel 20-bedrijven betaalt zijn CEO minder dan in 2007

Over alle beursgenoteerde ondernemingen heen zijn de totale inkomsten van CEO's over de afgelopen 8 jaar (2007-2014) in Belgiƫ gestegen met gemiddeld 23 procent. Er bestaan wel grote verschillen naargelang van de beursindex (Bel 20, Bel Mid, Bel Small).

Professor Xavier Baeten van het Executive Remuneration Research Centre aan de Vlerick Business School voerde zijn jaarlijks onderzoek naar topsalarissen. Het staal van 2014 bestaat uit 669 beursgenoteerde ondernemingen in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Er is specifieke aandacht voor de evolutie over de afgelopen acht jaar, de pensioentoezeggingen, de factoren die de variabele remuneratie bepaalden en de impact van de nationaliteit en het geslacht van de CEO.

Overheersende impact van bedrijfsgrootte

Over alle bedrijfsgroottes heen verdienen CEO's in het Verenigd Koninkrijk het meest (4.050.000 euro), gevolgd door Duitsland (2.045.000 euro) en Nederland (1.065.000). België en Frankrijk zijn hekkensluiters met respectievelijk 670.000 en 495.000 euro. Het gaat daarbij over de mediaan van de totale remuneratie, inclusief vaste remuneratie, variabele remuneratie en aandelengerelateerde remuneratie. Een CEO in een groot beursgenoteerd bedrijf verdient bijna het tienvoudige van een CEO in een klein beursgenoteerd bedrijf.

De totale remuneratie is over de afgelopen acht jaar in driekwart van de Bel 20-bedrijven gedaald. Dit aantal ligt duidelijk hoger dan in de grote beursgenoteerde bedrijven in Frankrijk (46 procent), Duitsland (33 procent) en Nederland (33 procent). De daling in België wordt vooral veroorzaakt door de daling van de bonus. In de kleine beursgenoteerde bedrijven (Bel Small) is de remuneratie dan weer gestegen in zo goed als alle (89 procent) bedrijven. Daar waar de daling in de Bel 20-bedrijven gemiddeld 16 procent bedroeg, ging het in de Bel Small over een stijging van 45 procent. Ter vergelijking: tussen 2007 en 2013 zijn de gemiddelde salarissen in België met 17 procent gestegen.

Als men de remuneratie van de CEO vergelijkt met die van de CFO, blijkt de CEO, afhankelijk van het land, tussen anderhalve keer en 1,7 keer de remuneratie van de CFO te verdienen.

Aandelengerelateerde remuneratie op de terugweg

Als we onze aandacht richten op de samenstelling van het remuneratiepakket, zouden we België kunnen omschrijven als het meest risicoaverse land, in die zin dat de vaste remuneratie telkens een hoger deel uitmaakt van de totale remuneratie in vergelijking met de andere landen. In de Bel 20 is 52 procent van het pakket vast (48 procent variabel), in de Bel Mid bedraagt dit 58 procent en in de Bel Small is dit zelfs 77 procent. In alle landen is het gedeelte van de variabele remuneratie gedaald.

Professor Xavier Baeten licht toe: “Dit is een trend die jaren terug al werd voorspeld: de wetgeving heeft heel wat verplichtingen opgelegd op het vlak van de vormgeving van de variabele remuneratie. Hierdoor is er een verschuiving opgetreden naar de vaste remuneratie.”

Hoewel meer en meer wordt ingezien dat er voor de bepaling van de bonus een mix nodig is tussen financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren, valt het op dat 96 procent van de bedrijven gebruik maakt van boekhoudkundige maatstaven (winstgevendheid), terwijl slechts 21 procent ook aandacht besteedt aan de werknemers(tevredenheid) en amper 10 procent aan klantgerelateerde maatstaven.

Het valt verder op dat de aandelengerelateerde remuneratie een sterke terugval kent. Daar waar bijna de helft (45 procent) van de beursgenoteerde ondernemingen in 2007 deze remuneratievorm voorzag, is dit teruggelopen tot 23 procent. De daling is het meest uitgesproken in Frankrijk. België is in die zin atypisch, gezien aandelenopties duidelijk de meest populaire vorm van aandelengerelateerde remuneratie uitmaken, wat niet het geval is in de andere landen.

Diversiteit: België scoort relatief goed

Dit jaar zijn de onderzoekers ook specifiek op zoek gegaan naar verbanden tussen de demografische kenmerken van de CEO, en zijn/haar remuneratie. Eerst en vooral valt het op dat slechts 3 procent van de bedrijven een vrouwelijke CEO heeft. België doet het met 8 procent duidelijk beter dan dit gemiddelde, terwijl Duitsland met geen enkele vrouwelijke CEO de slechtste score optekent. Ook qua nationaliteit scoort België goed met 35 procent buitenlandse CEO's, enkel het Verenigd Koninkrijk doet het beter (44 procent).

Professor Baeten: “In tegenstelling tot wat velen verwachten, vonden we geen verband tussen geslacht en hoogte van de remuneratie. Dit wordt echter voor een groot stuk veroorzaak door het feit dat er zo weinig vrouwelijke CEO's waren. Verder viel het wel op dat buitenlandse CEO's significant meer betaald worden.”

Bron: Vlerick Business School (vlerick.com)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen