< Terug naar overzicht

Optimisme in wervingsland

De wervings- en selectiebureaus zien het vrij goed zitten voor het eerste kwartaal van 2004. Dat blijkt uit een peiling van de beroepsfederatie Federgon Recruitment, Search & Selection in samenwerking met Job@. Ook bij Vacature valt enig optimisme te bespeuren.


Uit de eerste enquête van Federgon RSS bij zijn leden over de marktperspectieven voor het lopende kwartaal blijkt dat de kommer en kwel van 2002 en 2003 op het vlak van wervingsactiviteiten stilaan wegebt. De helft van de respondenten verwacht dat het aantal opdrachten gunstig zal evolueren, de andere helft neemt een neutraal standpunt. Slechts 1,4% ziet de nabije toekomst somber in. Gelijkaardige resultaten worden genoteerd voor de omzet, al toont hier toch 3,5% zich pessimistisch. Meer reserves bestaan er tegenover de rendabiliteit: slechts 36,5% verwacht meer winst te zullen maken, tegenover 58,6% neutralen en 3,2% pessimisten. Inzake investeringen zegt iets minder dan een derde dat die positief zullen evolueren, terwijl twee op drie neutraal antwoorden. Minder dan 1% plant minder investeringen.


Volgens voorzitter Frank De Mey van Federgon RSS kijken de bureaus nu met meer optimisme de toekomst tegemoet. “Dit is zowel bemoedigend voor de sector als geruststellend voor de aanwervingen in België”, zegt hij.


Het rekruteringsmedium Vacature distilleerde op zijn beurt wat voorzichtig optimisme uit de analyse van de in de Belgische media gepubliceerde jobadvertenties voor hogergeschoolden. In 2003 verschenen er 23.004 aanbiedingen in Vacature, Job@, Het Belang van Limburg, Le Soir, La Libre Belgique en La Nouvelle Gazette. Dat is geen reden voor grote vreugde want in 2002 werden er nog ruim 30.000 advertenties geplaatst en in het topjaar 2001 zelfs bijna 52.000. Het aantal advertenties voor hogergeschoolden in de genoemde media is op twee jaar tijd dus meer dan gehalveerd. Daarbij moet echter vermeld dat het absolute dieptepunt zich situeerde in de eerste helft van 2003 en dat vanaf het derde kwartaal een voorzichtige heropleving merkbaar was. Januari 2004 zou die tendens bevestigen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen