< Terug naar overzicht

Opnieuw geruzie over loonindexering

De Nationale Bank van België stelde haar lang verwachte studie over mogelijke aanpassingen aan het indexeringsmechanisme voor. Het document bevat een studie naar zeven alternatieven, maar hakt zelf geen knopen door. Dat moeten de regering en de sociale partners doen. De reacties zijn zeer uiteenlopend. Aan werkgeverszijde wordt positief gereageerd, aan vakbondszijde negatief.

De alternatieven voor het huidige indexsysteem zijn een systematische toepassing van de correctiemechanismes in de wet over de concurrentiekracht, een vertraging of afvlakking van de indexering, het verder verwijderen van energie- of andere producten uit de indexkorf, een systeem waarbij ingevoerde inflatie geweerd wordt, een vaste index die beperkt blijft tot inflatie op lange termijn (iets minder dan 2 procent), 'all in'-akkoorden met één percentage voor indexering en reële loonsverhogingen en ten slotte 'centen in plaats van procenten'.

Alle alternatieven hebben voor- en nadelen, zo ludit het besluit. Het is nu aan de sociale partners en de Belgische regering daaruit de gepaste gevolgen te trekken. Zo eindigt de samenvatting van het rapport van de Nationale Bank van België.

Serene dialoog


Werkgeversorganisaties VBO, Voka, Unizo, UWE, UCM en de Boerenbond roepen op tot een serene dialoog na de bekendmaking van de diepgaande analyse van ons indexsysteem. De uiteindelijke bedoeling moet een grondige hervorming zijn van het automatische indexeringsysteem, luidt het in een gezamenlijk persbericht.

Uiteindelijk moet het de bedoeling zijn om, zoals aanbevolen door de Europese Commissie en andere internationale instellingen, te komen tot een grondige, structurele hervorming van ons systeem van automatische indexering en het wegwerken van de huidige 'perverse effecten'.

Bedreiging van sociale vrede


De vakbonden reageren verontwaardigd en willen de huidige loonindexering behouden.

“Het is wel degelijk de bedoeling van de studie van de Nationale Bank om argumenten te verzamelen om de huidige indexeringsmodaliteiten te herzien”, zegt de socialistische vakbond ABVV. De bond zegt ervan uit te gaan dat het regeerakkoord wordt uitgevoerd en dat de automatische loonindexering in de huidige vorm behouden blijft.

Rudy De Leeuw, voorzitter van het ABVV en ook regent van de NBB, zegt expliciet zich te distantiëren van de studie en de aanbevelingen erin.

De christelijke vakbond ACV roept dan weer op om de loonlasten aan te pakken, in plaats van de lonen. “Niet de lonen zijn te hoog, maar wel de lasten op loonarbeid”, zegt ACV. Als de inflatie een probleem is voor de loonkosten, dan moet die aangepakt worden aan de bron, met name door de prijzen in een aantal sectoren te drukken. 'En niet door werknemers, zieken, gepensioneerden, werklozen,... via gepruts aan de index koopkracht te doen verliezen', aldus nog het ACV.

Ook de liberale vakbond ACLVB wil het uniek systeem van automatische loonindexering behouden. “Een automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen is dan ook de sociale correctie bij uitstek op de excessen van de vrije markteconomie”, aldus ACLVB.

“Het is een instrument dat een alternatief biedt voor te frequente en kostelijke onderhandelingen, en geeft zekerheid en vertrouwen in de (moeilijkere) sectoren en ondernemingen. Naast de indexering van de lonen, geldt het systeem ook voor de sociale uitkeringen. Dit systeem is het meest sociale en solidaire binnen het loonoverleg.”

Bron: De Tijd/De Standaard

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen