< Terug naar overzicht

Opmerkelijk: werkgevers en vakbonden pompen samen 100 miljoen in metaalsector

Werkgeversfederatie Agoria en de vakbonden uit de metaalindustrie gaan samen tot 100 miljoen euro aan kapitaalreserves uit hun eigen sectorfondsen vrijmaken voor investeringen in lokale bedrijven, infrastructuurprojecten en jobs.

Met een gezamenlijk initiatief willen de werkgeversfederatie Agoria en de vakbonden uit de metaalsector “zuurstof pompen in de Belgische economie” en mikken ze op “het behoud of de creatie van lokale, duurzame jobs.” Ze hebben daarvoor de vennootschap Invest for Jobs opgericht.

De oprichtingsakte van Invest for Jobs dateert al van december vorig jaar en in februari van dit jaar werd het kapitaal opgetrokken van de originele 61.500 euro naar 4 miljoen euro. Maar al dat nieuws werd tot dusver angstvallig stil gehouden. De opstartfase van Invest for Jobs verloopt al maanden in volledige windstilte. Zelfs een artikel in de Franstalige beurskrant L’Echo in mei kon bij geen enkele betrokkene commentaar ontlokken.

Waarom zoveel schroom?

De schroom bij de sociale partners in de metaalsector heeft alles te maken met de herkomst van het kapitaal. Centraal in de eigendomsstructuur van Invest for Jobs staat het Steuncomité voor de Metaalverwerkende Nijverheid, een vzw die aanleunt bij het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid en het (aanvullend) pensioenfonds van de metaalsector.

Het Fonds voor Bestaanszekerheid betaalt extra toelagen uit bij werkloosheid of ziekte van metaalarbeiders en wordt gefinancierd met werkgeversbijdragen. Dat financieringsmechanisme is in alle sectoren een vast onderdeel in de tweejaarlijkse cao-onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden.

Over de omvang van de geldstromen in de sectorfondsen wordt traditioneel niet gecommuniceerd. Ook nu niet. De krant De Standaard beschikt over een document waaruit blijkt dat het om een project ter waarde van 100 miljoen euro gaat, maar kreeg geen antwoord op vragen naar de precieze herkomst van het geld of naar de nakende investeringsprojecten.

De directeur van Invest for Jobs, de Antwerpse investeringsexpert Eric Jonkers, wilde enkel kwijt dat het “te vroeg” is voor openheid. “Wij zitten nog in volle opstartfase en kunnen pas na de zomervakantie meer inzicht geven in onze plannen”, luidde het kort. Bij de vakbonden kwam er evenmin commentaar.

Alleen minderheidsparticipaties

Het is voorlopig dus onduidelijk in welk soort bedrijven of sectoren (ook buiten de metaalsector?) Invest for Jobs gaat investeren. De statuten van de vennootschap bepalen in ieder geval dat het om projecten van minimaal 100.000 euro moet gaan. Ook een zekerheid: het geld is alleen bestemd voor minderheidsparticipaties in bedrijven die niet op de beurs zijn genoteerd.

Daarnaast mikt Invest for Jobs op sociale infrastructuurprojecten, zoals de bouw of het beheer van scholen of ziekenhuizen, al dan niet in een publiek-privaat partnerschap.

Niet delocaliseerbaar

Net als bij de bestaande sectorfondsen, zal ook Invest for Jobs paritair worden beheerd, met een raad van bestuur waarin zowel vertegenwoordigers van werkgevers als vakbonden zitten.

De vakbonden hebben nog wel meer bedongen. Zo bevatten de statuten een passage waarin wordt gesteld dat de beoogde jobs “niet delocaliseerbaar mogen zijn”. Hoe die voorwaarde moet worden vastgesteld of nageleefd, staat niet op papier.

Wel staat vast dat Agoria en de vakbonden rendement willen bereiken. De investeringen moeten rendabel zijn en de eigenaars (lees: de sectorfondsen in de metaalnijverheid) geld opleveren.

Bron: De Standaard (standaard.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen