< Terug naar overzicht

Open kantoren maken ons asociaal

Als alle medewerkers zij aan zij werken, zal hun samenwerking toenemen. Maar dat blijkt een onjuiste veronderstelling, er zijn immers tal van nadelen verbonden aan open kantoren. Misschien dan toch beter een rustig stekje voor elke medewerker?

Uit onderzoek van het World Economic Forum blijkt dat gedeelde werkplaatsen verantwoordelijk zijn voor een minder vlotte samenwerking, meer afleidingen, wantrouwen en negatieve relaties. Opvallend genoeg scoren ook vriendschappen tussen medewerkers en de gepercipieerde steun van de leidinggevende slechter in open kantoren.

In tegenstelling tot eerdere studies, zijn de relaties tussen medewerkers dus slechter in open kantoren, dan tussen collega’s die elk hun eigen kantoor hebben, of hun kantoor slechts met één of twee anderen moeten delen. En heel wat slechter in vergelijking met collega’s die hoofdzakelijk van thuis uit werken of op de baan.

Efficiëntie 

De collegiale banden kunnen in open kantoren als slechter gepercipieerd worden omdat er te veel en te oppervlakkig gemonitord wordt. Medewerkers die een eigen werkplaats hebben, plannen daarentegen vaker een echte doorgedreven meeting met hun directe leidinggevende, net omdat ze minder tijd met elkaar doorbrengen.

Een tweede mogelijke verklaring is dat medewerkers zich meer op zichzelf terugtrekken omdat ze zich storen aan bepaalde collega’s en achterdochtiger worden. Een reflex die ongetwijfeld zorgt voor slechtere relaties met hun leidinggevende en collega’s.

Eerder onderzoek uit 2009 haalde reeds enkele zogezegde voordelen van open kantoren onderuit. De samenwerking wordt in gedeelde werkplaatsen als minder aangenaam gepercipieerd en de informatiestromen ondergaan geen duidelijke verandering.

Dit zijn geen leuke conclusies voor de hedendaagse werknemer, nu open kantoren populairder zijn dan ooit (ze zijn dan ook goedkoper) en mobiele technologie, zoals laptops en smartphones, voor minder afzondering zorgt en meer wederzijdse irritaties.

Hoe een open kantoor overleven?

Niet iedereen kan (of mag) van thuis uit werken, of heeft een kantoor voor zichzelf of één à twee anderen. Om visuele afleiding toch tot een minimum te beperken, kunnen boekenrekken of ‘groene muren’ van planten als buffer dienen. Omgevingsgeluiden kunnen dan weer buitengesloten worden door een hoofdtelefoon. Al zal het kunnen gebruiken van deze interventies natuurlijk van de job, de werkplaats en de collega’s afhangen.

De onderzoekers benadrukken ten slotte wel dat ze niet pleiten voor een ongelimiteerde privacy van de werknemer. Spontane interactie kan immers creatieve ideeën en nieuwe inzichten bieden. Maar zorg voor te veel interactie en de afleidingen zullen de voordelen teniet doen. Eens te meer is het zoeken naar de gulden middenweg.

Bron: World Economic Forum (weforum.org)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen