< Terug naar overzicht

Op weg naar een Vlaamse skills-strategie

In een snel veranderende economie en arbeidsmarkt zijn vaardigheden van doorslaggevend belang. Daarom is de Vlaamse regering gestart met het ontwikkelen van een Vlaamse skills-strategie. Die benadering wil Vlaanderen een strategische aanpak aanreiken om tot een lerende economie te komen waarin talent optimaal benut en ingezet wordt.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Arbeidsmarktgerichte vaardigheden zijn de brandstof van onze economie, vandaag én in de toekomst. Het is belangrijk dat we hier verstandig mee omspringen en dat we inzetten op een langetermijnvisie en -strategie. De Vlaamse deelname is overigens een precedent: het is de eerste keer dat een regio deelneemt aan een ‘nationale’ skills-strategie.”

Met steun van de OESO

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ondersteunt dit proces vanuit het ‘OECD Skills Strategy Framework’, dat eerder (met succes) toegepast is in negen landen, waaronder Nederland, Noorwegen en Oostenrijk. Het raamwerk reikt handvatten aan bij het ontwikkelen, activeren en effectief benutten van skills en helpt landen op weg naar een strategische benadering.

De OESO zal het komende jaar data, onderzoek en praktijkervaring inbrengen om de kansen en uitdagingen voor Vlaanderen beter te identificeren. Er wordt ook volop ingezet op dialoog met uiteenlopende gesprekspartners in de wereld van werk, economie, innovatie, onderwijs en opleiding, en daarbuiten. Het project moet begin 2019 leiden tot een diagnoserapport, een breed gedragen analyse van het Vlaamse competentiebeleid en aanbevelingen over hoe dit verder versterkt kan worden in de toekomst.

Doel: concrete aanbevelingen

Minister Muyters: “We starten natuurlijk niet van een wit blad. De voorbije jaren hebben we grote stappen vooruit gezet met het competentiebeleid van de VDAB om werkzoekenden beter te 'matchen' met vacatures op basis van hun talenten. Bovendien sloten we vorige zomer een VESOC-akkoord met de sociale partners over de hervorming en modernisering van de Vlaamse opleidingsinstrumenten. Maar de economie staat op een kantelpunt, we moeten vandaag verder durven kijken.”

De skills-strategie past binnen de lopende langetermijnplannen van de Vlaamse regering rond vaardigheden (Visie 2050, Europese Skills-Agenda,…), maar gaat nog een stap verder. Van de Vlaamse skills-strategie worden scherpe en concrete, bruikbare aanbevelingen rond vaardigheden op vijf themavelden verwacht:

  • Ontwikkelen van een leercultuur.
  • Beter aanwenden van competenties op de werkvloer.
  • Beter doen aansluiten van competenties en (toekomstige) jobs op elkaar.
  • Gepaste structuren en partnerschappen voor een toekomstgericht competentiebeleid.
  • De financiering van opleiding en vorming.

Bron: Persbericht minister van Werk Philippe Muyters

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen