< Terug naar overzicht

Op weg naar de top, verliezen vrouwen vaker leidinggevende functie

Bij overgang naar een lagere functie komen vrouwen vaker dan mannen terecht in een functie waarin zij niet langer leidinggeven. Uit onderzoek het Nederlandse Sociaal Cultureel Planbureau naar de uitstroom van vrouwelijke en mannelijke leidinggevenden blijkt dat dit geldt voor 58 procent van de vrouwen ten opzichte van 37 procent van de mannen. Het onderzoek laat zien dat uitstroom van vrouwen naar niet-leidinggevende functies mogelijk een rol speelt bij het geringe aandeel topvrouwen.

Ruim 40 procent van de vrouwen en mannen in leidinggevende functies maakt een of meer keren in hun loopbaan een overgang naar een lagere functie mee. Hierin verschillen mannen en vrouwen niet. Vrouwelijke en mannelijke leidinggevenden zijn ook even tevreden over hun werk en hun doorgroeimogelijkheden. Leidinggevenden stromen vooral uit naar een lagere positie als zij ontevreden zijn, maar dit speelt voor vrouwen geen grotere rol dan voor mannen. Ook stromen leidinggevenden in het bedrijfsleven vaker uit dan in de non-profitsector. Uitstroom is in dit onderzoek gedefinieerd als verandering naar een lagere functie (minder of geen ondergeschikten) of verlies van werk.

Vrouwelijke leidinggevenden die uitstromen, komen veel vaker dan mannelijke leidinggevenden in een inhoudelijke (niet-leidinggevende) functie terecht. Na twee jaar blijkt ruim een derde van deze vrouwen en mannen opnieuw in een leidinggevende functie te werken. Een deel van de positieverslechtering wordt naderhand dus teruggedraaid. Maar doordat eerder een groter deel van de vrouwelijke leidinggevenden is terechtgekomen in een niet-leidinggevende positie, blijven er per saldo minder vrouwen beschikbaar in de kweekvijver voor toekomstige topfuncties. Dit zou een van de oorzaken kunnen zijn voor het geringe aandeel van vrouwen in de top, vooral in het bedrijfsleven.

Andere factoren

Hoewel het verschil in aantal werkende mannen en vrouwen niet meer zo groot is, zijn er nog steeds minder vrouwen terug te vinden in topfuncties. Het Planbureau verwijst naar het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken als mogelijke verklaring waarom ze minder vaak doorgroeien naar management- en topfuncties. Zulke functies kunnen volgens de helft van de Nederlandse werkgevers alleen voltijds worden vervuld, waarbij niet zeker is of dit in de praktijk ook zo is.

Toch hebben minder voltijds werkende vrouwen dan mannen een managementfunctie. Dit geeft aan dat er ook andere factoren een rol spelen, zoals minder ambities van vrouwen en stereotype beoordelingen van vrouwen en mannen in doorstroombeslissingen van bedrijven. Dit onderzoek laat zien dat meer uitstroom van vrouwen naar niet-leidinggevende functies eveneens een rol speelt bij het geringe aandeel topvrouwen.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen