< Terug naar overzicht

Op naar een vlottende verlofdag

Maandag vierden moslims het Offerfeest. Velen onder hen namen daarvoor een dag verlof, maar moesten dat wel met hun werkgever regelen. Ministers Milquet en Cerexhe stellen daarom voor een vlottende verlofdag te voorzien die naar keuze kan worden opgenomen.

Vice-eersteminister en federaal minister van Werk Joëlle Milquet en Brussels minister van Werk Benoît Cerexhe zijn van mening dat het mogelijk moet zijn om, zonder het totale aantal verlofdagen te wijzigen, een ‘vlottende' verlofdag te voorzien die door iedereen naar keuze kan worden opgenomen. Wie dit wenst, kan deze eventueel voor een religieus feest opnemen.
De ministers vinden verder dat deze discussie binnen het sociaal overleg onder de sociale partners moet worden gevoerd. Ze vragen de Nationale Arbeidsraad om zich over deze problematiek te buigen en voorstellen te formuleren.

Ongelijkheid wegwerken


Bovendien stelt de minister van Werk voor om het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 aan te passen. Dit besluit voorziet namelijk dat de werknemer afwezig mag zijn op de dag van de viering van de plechtige communie of ter gelegenheid van het feest van de vrijzinnige jeugd. Het is de bedoeling van de minister om de definitie van dit omstandigheidsverlof uit te breiden naar rituelen rond de overgang naar de volwassenheid zoals die bij de andere in ons land erkende erediensten van toepassing zijn (israëlitische, anglicaanse, protestantse, orthodoxe en islamitische). Op die manier wil de minister in de privésector eenzelfde regeling voorzien als die van het koninklijk besluit van 19 november 1998. Dit kent aan ambtenaren een dag omstandigheidsverlof toe voor gebeurtenissen die gelijklopen met aan erediensten gebonden rituelen rond kinderen.
Bedoeling is een feitelijke ongelijkheid weg te werken. Dit voorstel zal eveneens weldra aan de Nationale Arbeidsraad worden voorgelegd. Het doel van deze aanpassingen is niet een verhoging van het aantal verlofdagen, maar wel de aanpassing van de modaliteiten ervan, zodat deze naar vrije keuze kunnen worden ingevuld.

Reactie


De werkgeversorganisatie VBO is volgens De Standaard “niet te vinden voor het voorstel van Milquet”. De werkgevers zouden vrezen dat een vlottende feestdag ‘de organisatie van hun bedrijf op losse schroeven zet’.
Het pleidooi voor een modulair systeem waarbij iedere werknemer vrij verlofdagen kan kiezen, kwam afgelopen weekend vanuit de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims.Voorzitter Youssef Souissi wees er terecht op dat moslims aan hun wettelijk verlof moeten knabbelen om vrijaf te nemen tijdens het Offerfeest, terwijl ze op christelijke feestdagen verplicht moeten thuisblijven.


Bron: persbericht van het kabinet van de minister van Werk, De Morgen, De Standaard

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen