< Terug naar overzicht

Ook werknemers bovenaan op de ladder slachtoffer van gezondheidsrisico’s

Het stereotiep idee dat hooggeschoolde werknemers met kwalitatief hoogstaande banen minder gezondheidshinder van hun werk zouden ondervinden dan hun laaggeschoolde collega’s, in routinematig en fysiek werk zonder veel medezeggenschap, blijkt niet helemaal te kloppen. Door de toenemende werkdruk manifesteert zich bovenaan op de ladder een nieuw fenomeen van 'rolstress'. Dat blijkt uit de doctoraatsverhandeling van medisch socioloog Christophe Vanroelen van de Vrije Universiteit Brussel.

Dankzij de technologische evolutie zijn de arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s - in vergelijking met vroeger - nu veel minder fysiek geworden. Minder tastbare factoren als werkdruk, flexibiliteit en werkonzekerheid komen nu prominenter naar voren. De gezondheidsinvloeden van deze ‘nieuwe’ risico’s zijn al bekend, maar hun verdeling binnen de beroepsbevolking was tot nog toe minder duidelijk.

Foute veronderstelling


Algemeen wordt aangenomen dat goed geschoolde werknemers in leidinggevende functies of banen met grote autonomie weinig of geen gezondheidshinder van hun werk ervaren, terwijl hun laaggeschoolde collega’s in fysiek veeleisende banen of functies met weinig inspraak veel gezondheidshinder ervaren. Dit stereotiep beeld is echter veel genuanceerder, zo blijkt uit de studie van Christophe Vanroelen.

Hoge immateriële eisen en 'rolstress'


Terwijl de gezondheidsgevolgen van fysieke werkeisen, afstompend of onzeker werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt blijven bestaan, blijkt dat er ook in toenemende mate sprake is van een nieuwe probleemgroep. Deze wordt omschreven als een 'hoge eisen-cluster’, bestaande uit werknemers met een hogere sociaaleconomische positie voor wie vooral hoge immateriële taakeisen een probleem vormen.
Ze lijden aan wat de wetenschappers rolstress noemen: ze ondervinden moeilijkheden om werk en privéleven in balans te houden, of hebben problemen om op het werk te blijven voldoen aan toenemende of tegenstrijdige verwachtingen. Deze problematiek van 'rolstress' heeft een sterke impact op de gezondheid en het welzijn van de werknemers.

HRM en breder


Volgens Vanroelen is het belangrijk een beleid ter verbetering van de kwaliteit van de arbeid te voeren met meer aandacht voor het evenwicht tussen de verschillende professionele en niet-professionele aspecten van het leven van de (overbevraagde) werknemer.
Maar ook in een breder perspectief is het belangrijk om te beseffen dat sociaaleconomische gezondheidsverschillen veel te maken hebben met een steeds competitiever en ongelijker wordende samenleving, eerder dan met zeer specifieke risico’s op de werkvloer of daarbuiten.
Vanroelen: “Een beleid dat echt vooruitgang wil boeken in de bestrijding van sociaaleconomische gezondheidsverschillen zal dan ook veel meer oog moeten hebben voor thema’s als de welvaartsverdeling, de democratisering van kennis en antidiscriminatiemaatregelen dan nu het geval is.”

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen