< Terug naar overzicht

Ook voor corona piekte psychosociale belasting in zorg en welzijn

Amper de helft van de werknemers in de zorg- en welzijnssector heeft een werkbare job. De sectorale werkbaarheidsgraad, die in 2010 nog 60 procent bedroeg, valt sindsdien stelselmatig terug. De toename van psychische vermoeidheidsproblemen in de zorg- en welzijnsinstellingen de voorbije jaren is hiervoor verantwoordelijk. Vooral in de woonzorgcentra legt de psychosociale belasting een hypotheek op de werkbaarheid.

Terwijl de werkbaarheidsgraad in de zorg- en welzijnssector in het vorige decennium toenam van 56,1 procent in 2004 naar 60,0 procent in 2010, is er sindsdien een systematische achteruitgang van het aandeel werknemers met een werkbare job naar 50,8 procent in 2019. De zorg- en welzijnssector volgt daarmee de recente negatieve trend op de Vlaamse arbeidsmarkt, maar de daling van de werkbaarheidsgraad zet zich in de sector opvallend scherper door. Dit blijkt uit een sectorale analyse van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor door de Stichting Innovatie & Arbeid. De analyse is gebaseerd op de werkbaarheidsmeting 2019 en levert dus geen informatie over de gevolgen van de coronacrisis in de sector.

Een blik op de onderliggende werkbaarheidsindicatoren geeft duiding bij deze terugval van de werkbaarheidsgraad. Eerst het goede nieuws: er is een duidelijke vooruitgang op het vlak van competentie-ontwikkelingskansen in het voorbije anderhalve decennium. Het percentage werknemers met onvoldoende leermogelijkheden daalde van 18,0 procent in 2004 naar 14,4 procent in 2019.

Maar sinds 2013 is er een toename van het aandeel werknemers met motivatieproblemen (van 11,8 naar 15,9 procent) en met werk-privé-combinatieproblemen (van 8,6 naar 11,1 procent). De meest opvallende verschuiving noteren we voor psychische vermoeidheid: het aandeel werknemers in de sector met werkstressklachten steeg van 29,6 in 2013 naar 39,4 procent in 2019.

Op zoek naar een verklaring komen de psychosociale risicofactoren in het vizier. Het aandeel werknemers in de sector dat aankijkt tegen een hoge werkdruk steeg tussen 2013 en 2019 van 29,8 naar 41,7 procent. Voor emotionele belasting noteren we eveneens een toename van de risicogroep van 35,4 naar 44,0 procent in dezelfde periode.

Woonzorgcentra

Vooral in de woonzorgcentra registreert de werkbaarheidsmonitor indicatorscores in knipperlicht-modus. Tussen 2013 en 2019 nam het aandeel werknemers in een hoge werkdruksituatie toe van 39,9 naar 49,4 procent en de groep met emotioneel belastend werk van 35,4 naar 47,2 procent. De gevolgen daarvan laten zich voelen: het percentage rusthuismedewerkers met werkstressklachten steeg van 35,3 naar 45,3 procent in 2019. Met een werkbaarheidsgraad van 41,5 procent klokt de deelsector van de woonzorgcentra af ruim beneden het referentiecijfer voor de zorg- en welzijnssector en voor de Vlaamse arbeidsmarkt.

Het werkbaarheidsrapport van de ziekenhuizen (werkbaarheidsgraad 51,4 procent), de gehandicaptenzorg en jeugdbijstand (werkbaarheidsgraad 56,4 procent) en voor de gezins- en bejaardenhulp (werkbaarheidsgraad 54,1 procent) ogen minder dramatisch. Maar ook hier brengen de meetresultaten 2013-2019 voor werkstress, hoge werkdruk en emotionele belasting dezelfde trend van een sterk toenemende psychosociale belasting aan het licht. Dat heeft ook in deze deelsectoren een negatieve impact op de werkbaarheidsgraad.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen