< Terug naar overzicht

Ook oudere werknemers zijn gemotiveerd

Jonge en oude medewerkers zijn even gemotiveerd en voelen zich even sterk betrokken bij het werk en de organisatie. Ouderen zijn ook bereid om mee te werken aan veranderingen en zijn bovendien veel trouwer aan hun werkgever.

Dat blijkt uit een onderzoek van Securex bij een representatieve steekproef van 1015 Belgische werknemers. Maar liefst 86 procent van de werknemers, jong en oud, voelt zich in het algemeen gemotiveerd voor zijn werk.

Jong en oud is niet alleen even sterk, maar ook even goed gemotiveerd. Evenveel oudere als jongere werknemers gaan met plezier naar het werk (81 procent), want ze vinden hun job zinvol (85 procent), interessant (78 procent) en prettig (86 procent).

Maar zowel jong als oud zou zich slecht voelen indien ze niet zouden werken (47 procent). Meer zelfs, ze ervaren het als een plicht om te werken (60 procent).

Dat jongere en oudere werknemers zich evenveel betrokken voelen bij hun werk en organisatie is een tweede belangrijke vaststelling. Beide groepen zouden bijvoorbeeld in gelijke mate vrienden aanraden om hun job te nemen (64 procent) en hun organisatie verdedigen bij kritiek van anderen (77 procent).

Ten derde vinden beide groepen de doorgevoerde veranderingen in hun organisatie evenzeer noodzakelijk (62 procent). Zowel jongere als oudere werknemers zijn in gelijke mate bereid om binnen de organisatie aan veranderingen te werken (90 procent).

Veranderingsbereidheid


Wel zijn oudere werknemers er minder van overtuigd dat verandering ook verbetering brengt (59 procent bij 50-plussers tegenover 74 procent bij min-30-jarigen). En hoewel een meerderheid van oudere werknemers gelooft in de positieve gevolgen van verandering voor zichzelf (54 procent bij 50-plussers), is dit cijfer toch heel wat lager dan bij 30-39-jarigen (66 procent). Het geloof in deze positieve gevolgen piekt bij de 30- tot 39-jarigen en niet bij de jongste werknemers.

Tot slot, maar niet geheel verrassend, zijn ouderen trouwer aan hun werkgever dan hun jongere collega’s. 93 procent van de 50-plussers is niet van plan om zijn organisatie te verlaten, ten opzichte van 54 procent bij de min-30-jarigen.

“De angst om ouderen aan te werven is grotendeels gebaseerd op verkeerde inschattingen van hun capaciteiten, intenties en attitudes. Ouderen zijn niet minder of slechter gemotiveerd dan hun jongere collega’s en hebben bovendien heel wat troeven om positief bij te dragen tot de organisatie”, besluiten de onderzoekers.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen