< Terug naar overzicht

Ook in Nederland blijft het verzuim stijgen

Het gemiddelde verzuim in Nederland blijft stijgen, naar 4,2 procent in 2018 ten opzichte van 3,8 procent in 2017 en 3,5 procent in 2016. Psychische klachten zorgen voor een onverminderd hoog aantal verzuimdagen. Hiermee volgen onze buren dezelfde trend als in België.

Dit hoge verzuimpercentage wordt vooral door grote bedrijven veroorzaakt, zo blijkt uit cijfers van ArboNed, een Nederlandse externe preventiedienst. Waar het verzuimpercentage bij bedrijven met maximaal 10 medewerkers in dienst op 3,5 procent ligt, stijgt het bij maximaal 50 medewerkers naar 3,8 procent en naar 4,3 procent bij bedrijven met tussen de 51 en 200 medewerkers in dienst. Daarboven steekt het zelfs de grens van 5 procent over. Ook het aantal keer dat men zich ziek meldt ligt hoger naarmate het bedrijf groter is, van 0,27 keer bij de hele kleintjes tot 1,02 bij meer dan 200 werknemers.

De griepgolf begin 2018 heeft een grote bijdrage geleverd aan de stijging van het gemiddelde verzuimpercentage. Kijken we specifiek naar het langdurend verzuim (langer dan 6 weken) binnen kmo’s, dan zien we een onverminderd hoge verzuimduur door psychische klachten, gemiddeld 225 dagen. Een derde van het langdurend verzuim heeft een psychische oorzaak. Hiervan bestaat binnen kmo's 25 procent uit stressgerelateerde klachten (spanning, overspanning en burn-out), een lichte stijging ten opzichte van 24 procent in 2017 en 22 procent in 2016.

Ter vergelijking, ook in België blijft het absenteïsme stijgen en dan vooral bij langdurig afwezigen (langer dan een jaar). Uit onderzoek van Securex bijvoorbeeld, blijkt dat 41 procent van de afwezigen in de privésector langer dan een jaar ziek is. Het totale ziektepercentage voor bedrijven tot 1000 werknemers evolueerde van 6,70 procent in de eerste helft van vorig jaar naar 6,93 procent in de eerste helft van dit jaar. Terwijl het middellange ziektepercentage (van 1 maand tot 1 jaar) op hetzelfde niveau bleef, kende het lange ziektepercentage (langer dan 1 jaar) een stijging met 4 procent en het korte ziektepercentage (minder dan 1 maand) een stijging met 6 procent.
Ook hier is een toename van psychosociale problemen als oorzaak van lange afwezigheden de belangrijkste verklaring voor het stijgende verzuim.

Bron: HR Praktijk

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen