< Terug naar overzicht

Ook dit jaar hetzelfde nieuws op Internationale Vrouwendag

Wanneer Internationale Vrouwendag passeert, toont iedereen zich van zijn meest vrouwvriendelijke kant – en stuurt er een persbericht over. Nochtans is er weinig nieuws te melden: de loonkloof is er nog steeds, nog altijd werken vrouwen vaker dan mannen deeltijds, én hun pensioen ligt over het algemeen lager.

De loonkloof, waar het al vele jaren over gaat, is nog steeds niet gedicht, zo blijkt uit cijfers van Statbel. In 2020 verdienden vrouwen gemiddeld 5,3 procent minder per uur dan mannen. Deze kloof loopt op naargelang de leeftijd stijgt, en bedraagt 3,4 procent tussen 25 en 34 jaar, en 8,9 procent tussen 55 en 64 jaar.

Een lichtpuntje? Sinds 2010 is de loonkloof in België wel degelijk gedaald van 10,2 tot 5,3 procent. België doet het daarmee wél beter dan de meeste andere Europese landen als het gaat om gelijke uurlonen voor vrouwen en mannen. De gemiddelde loonkloof op Europees niveau bedraagt immers 13 procent. Alleen Luxemburg (0,7 procent), Roemenië (2,4 procent), Slovenië (3,1 procent), Italië (4,2 procent) en Polen (4,5 procent) doen het beter dan België.

Meer deeltijds werk

Uit cijfers van Partena Professional blijkt dan weer dat gemiddeld bijna 42 procent van de werkneemsters een deeltijds contract heeft. Bij mannelijke werknemers is dat nog geen tien procent. Globaal bedraagt het gemiddelde percentage deeltijdse werknemers 24,15%.

Dit verschil tussen mannen en vrouwen bestaat in alle leeftijdscategorieën, maar het aandeel van deeltijds werkende vrouwen neemt toe met de leeftijd. Bij de 20- tot 30-jarigen werkt 33,2 procent van de vrouwen deeltijds. Dit percentage neemt toe tot 35,86 procent voor de categorie 30 tot 40 jaar en tot 44,97 procent bij de 40- tot 50-jarigen. Bij de werkneemsters tussen 50 en 60 jaar werkt bijna een vrouw op twee deeltijds. Wat de mannen betreft, evolueert het percentage deeltijdse werknemers minder opvallend. Bovendien verschuift het in de andere richting, van 10,97 procent bij de 20- tot 30-jarigen tot 8,66 procent bij de 50- tot 60-jarigen.

Minder pensioen

Een en ander leidt er ook toe dat vrouwen over het algemeen een lager pensioen hebben. Vrouwen verdienen gemiddeld 23,1 procent minder per jaar dan mannen, en wanneer hun loopbaan erop zit, ligt hun pensioen gemiddeld zelfs 30 procent lager dan dat van mannen, zo berekende het ACV. De vakbond wijst op het vele deeltijds werk van vrouwen, maar bijvoorbeeld ook op moederschap die een impact heeft.

U ook benieuwd welke persberichten we volgende keer zullen ontvangen?

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen