< Terug naar overzicht

Ontslagen werknemers sneller aan de slag na herstructurering

Werknemers die ontslagen worden bij een faillissement of een andere herstructurering blijven minder lang werkzoekend. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB voor de periode mei tot december 2006: zes maanden na hun ontslag was toen 64,8% terug aan de slag, tegen 56,3% in de drie voorgaande jaren.

Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A) schrijft de verbetering toe aan de aantrekkende conjunctuur, maar ook aan de versterking van het herstructureringsbeleid sinds mei 2006. Dit herstructureringsbeleid werd in mei 2006 op verschillende vlakken hervormd:De uitbreiding van de ploeg sociale interventie-adviseurs (sia) van 9 naar 32 personen. Deze ‘vliegende ploegen’ komen als eerste ter plaatse en zorgen voor een goede opvang van de werknemers en start van de herstructurering. Ze moedigen bedrijven aan om een tewerkstellingscel op te richten.
De oprichting van 15 permanente tewerkstellingscellen waar bedrijven terechtkunnen die zelf geen eigen tewerkstellingscel oprichten. Vooral kleinere ondernemingen hebben vaak niet de vereiste knowhow en ervaring om dat te doen.
De uitbreiding van de werking van het Herplaatsingsfonds tot faillissementen waarbij minder dan 20 werknemers betrokken zijn.
De uitwerking van een toetsingskader voor de beoordeling van sociaal plan. Ondernemingen die een verlaging van de brugpensioenleeftijd wensen, moeten (wegens het Generatiepact) een advies vragen aan de regionale minister van Werk, die toetst of het sociaal plan wel voldoende activerend is.

Een overzicht voor alle herstructureringen (inclusief faillissementen) na de invoering van het nieuw beleid toont dat minder werkzoekende ontslagen werknemers nog werkzoekend zijn na zes maanden. In de drie jaar vóór de opstart van het nieuwe beleid was immers gemiddeld slechts 56,3% van de werkzoekende ontslagen werknemers terug aan de slag na zes maanden. Voor de periode van mei tot december 2006 bedroeg de uitstroom naar werk 64,8%, maar liefst een verbetering met 8,5%.

De hertewerkstelling daalt met de leeftijd. Van de werkzoekende 50-plussers is na zes maanden slechts 46% terug aan de slag. Voor minister Vandenbroucke blijft de hertewerkstelling van oudere werknemers dan ook een belangrijk actiepunt.

Bij de dossiers goedgekeurd door het Herplaatsingsfonds (dat zijn enkel faillissementen) wordt de hogere hertewerkstellingsgraad op peil gehouden. In het jaarrapport 2006 van het Herplaatsingsfonds bedraagt de uitstroom naar werk na afronding van het dossier 77%, tegen 79% vorig jaar. Wel werden, door de uitbreiding naar kleinere faillissementen, bijna dubbel zoveel dossiers behandeld, 113 in totaal en dat aantal is in 2007 al opgelopen tot 180 dossiers.

Naast het jaarverslag 2006 van het Herplaatsingsfonds stelde Vandenbroucke ook een handboek Wegwijs Herstructureringen voor. Dat moet werkgevers en werknemers informeren en inspireren om een maximaal positief tewerkstellingseffect te bereiken door ontslagen te beperken, vervroegd uittreden tegen te gaan en hertewerkstelling na ontslag te bevorderen via begeleiding. Per soort herstructurering geeft het boek de procedures, vergoedingen, activerende maatregelen,…

Meer informatie over het handboek en de infosessies: www.vlaanderen.be/werk.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen