< Terug naar overzicht

Ontslag langdurig zieke bediende: betaal niet te veel

Ik heb een bediende in dienst met een contract van onbepaalde duur. Hij is al meer dan zes maanden ziek en ik wens de arbeidsovereenkomst te verbreken. Wat zal mij dat kosten?

“Vergeet in ieder geval niet dat u van de contractbreukvergoeding het loon mag aftrekken dat werd uitbetaald sinds het begin van de arbeidsongeschiktheid. Onder welke voorwaarden kan dat?


Als u de arbeidsovereenkomst (regelmatig) beëindigt na een arbeidsongeschiktheid van meer dan zes maanden, mag u op basis van artikel 78 van de Arbeidsovereenkomstenwet het loon dat werd uitbetaald sinds het begin van de arbeidsongeschiktheid in mindering brengen van de contractbreukvergoeding.


Uiteraard is het van belang om te vertrekken van een correcte bepaling van de zes maanden arbeidsongeschiktheid. Zo mogen periodes van zwangerschapsverlof en bevallingsrust niet meegerekend worden voor de berekening van de zes maanden.


De ziekteperiode van zes maand moet ook een ononderbroken periode zijn. Bepaalde rechtsleer en de sociale inspectie zouden evenwel een korte werkhervatting van minder dan 14 dagen gedogen. Voorzichtigheid is hier echter geboden.


Omdat momenteel het systeem van progressieve werkhervatting dikwijls aan de orde is, is het goed te weten dat een periode van progressieve werkhervatting de periode van arbeidsongeschiktheid onderbreekt. Het tellen van de zes maand begint dan ook weer van vooraf aan.


Welk loon kan er nu in mindering gebracht worden? Volgens het Hof van Cassatie is dit het loon dat betaald werd sinds de aanvang van de arbeidsongeschiktheid en dat niet de tegenwaarde is van prestaties geleverd tijdens die periode. Zijn daarom niet aftrekbaar: de arbeidsongevallenvergoeding, het dubbel vakantiegeld, de betaling van overuren waarvoor geen inhaalrust werd toegekend, de commissielonen van een handelsvertegenwoordiger, de eindejaarspremie, het enkel vakantiegeld.


De volgende bedragen kunnen daarentegen wel in mindering gebracht worden: het gewaarborgde maandloon, de werkgeversbijdrage groepsverzekering, de bedragen die de werkgever vrijwillig bovenop de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid uitkeert, eventuele voordelen in natura.


Voor u enig bedrag in mindering brengt, moet u zich wel nog vergewissen dat de berekening van de opzeggingsvergoeding correct gebeurt. Zo moet u rekening houden met het vaste loon dat van toepassing is op het ogenblik van de verbreking, dus met inbegrip van de indexaties en wettelijke en conventionele bepalingen. Voor het variabele loon (commissieloon), moet u datgene nemen dat verdiend werd tijdens de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag (en dus niet tijdens de 12 maanden voorafgaand aan het begin van de arbeidsongeschiktheid).


Als u rekening houdt met deze opmerkingen, betaalt u zeker niet te veel.”
Katia Deknop

Acerta Legal Consult

katia.deknop@acerta.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen