< Terug naar overzicht

Ongevallen studentenjobs dalen in ernst en frequentie

Studentenjobs leiden minder en minder tot ongevallen en de ernst van de ongevallen neemt ook systematisch af. Dat geldt tenminste voor de uitzendsector. Preventie en Interim (PI), de Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid, legt sinds 1998 cijfers voor en stelt een blijvende daling vast. Het jaar 2004 spant de kroon, met een afname van 22% naar frequentie en 25% naar ernst van de ongevallen.

PI werd in 1998 opgericht om het aantal arbeidsongevallen te helpen verminderen. De preventiedienst voert sensibilisatiecampagnes bij alle private en publieke uitzendbureaus, bij de uitzendkrachten en bij de ondernemingen die een beroep doen op de sector. PI neemt de maat van zijn eigen succes: de dienst presenteert elk jaar de ongevallencijfers. Hij meet de frequentiegraad en de ernstgraad van de arbeidsongevallen. De frequentiegraad is dan het totaal aantal ongevallen in verhouding tot het totaal aantal gepresteerde uren, van alle interim-werknemers. De ernstgraad brengt het totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid in rekening, opnieuw vergeleken met het geheel aan werkuren.


In 2004 deden er zich 460 ongevallen voor op ruim 13 miljoen prestatie-uren, in 2003 waren er 493 ongevallen op minder dan 11 miljoen arbeidsuren. De frequentiegraad daalt het afgelopen jaar met 22,3% en over de periode 1998-2004 met 50,2%. Gemiddeld leidde een ongeval in 2004 tot 8,4 dagen arbeidsongeschiktheid. In 2003 lag dit gemiddelde op 8,7 dagen. De ernstgraad zakt in het vorig kalenderjaar met 25% en in vergelijking met ’98 met 51,6%.


Jongeren onder 18 jaar hebben driemaal meer kans op een ernstig ongeval dan jongeren boven 21 jaar. Meer dan de helft van de ongevallen doet zich voor bij transport of verhandeling van goederen of bij het gebruik van snijmachines en scherpe werktuigen. Bij 51% van de ongevallen worden de handen gekwetst, bij 16,4% worden de voeten geraakt.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen