< Terug naar overzicht

Onderzoek naar hoogbegaafdheid op de werkvloer

De Universiteit Hasselt richt een leerstoel op over hoogbegaafdheid op de werkvloer en in het onderwijs. Het doel is om problemen die hoogbegaafde kinderen en werknemers ervaren, in kaart te brengen en oplossingen aan te reiken.

De Universiteit Hasselt richt een leerstoel op over hoogbegaafdheid. Wetenschappers zullen zich, over disciplines heen, buigen over zowel hoogbegaafdheid op de werkvloer als in het onderwijs. Het doel is om problemen die hoogbegaafde kinderen en werknemers ervaren, in kaart te brengen en oplossingen aan te reiken.

Uit de praktijk blijkt immers dat ‘onderpresteren’ een vaak voorkomend probleem vormt bij hoogbegaafden, zowel op jonge als op latere leeftijd. Hoogbegaafde kinderen houden er doorgaans andere leerstrategieën op na, waardoor ze (leer)achterstand dreigen op te bouwen. Hoogbegaafde werknemers voelen zich dan weer vaak niet uitgedaagd in hun job.

De onderzoekers bekijken welke hiaten hoogbegaafde kinderen in de lagere en/of middelbare school exact oplopen, wat daarvan de impact is en hoe dat voorkomen kan worden. Daarnaast zal onderzoek moeten uitwijzen met welke problemen hoogbegaafde werknemers zoal geconfronteerd, worden, hoe bestaande HR-systemen kunnen worden aangepast, zodat de tevredenheidsfactor stijgt en welke rol leidinggevenden kunnen spelen, zodat hoogbegaafde werknemers meer tot hun recht komen.

De onderzoekslijn maakt deel uit van de nieuw opgestarte UHasselt-onderzoeksgroep in het domein ‘onderwijs’ (Onderzoeksgroep ‘Onderzoek van Onderwijs’ of O³).

Bron: Universiteit Hasselt

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen