< Terug naar overzicht

Onderwijs bepaalt succes van carrière

Of iemand carrière maakt op de arbeidsmarkt, wordt grotendeels bepaald door het onderwijs dat hij geniet als kind en jongere. Maar goed onderwijs alleen is niet voldoende, ook overheden moeten de omstandigheden creëren, zodat hun burgers levenslang blijven leren.

Dat blijkt uit een wetenschappelijke studie naar de geletterdheid en andere vaardigheden van volwassenen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De studie werd uitgevoerd in 24 landen, voor België werd gefocust op Vlaanderen.

De studie ging na welke de essentiële vaardigheden zijn voor een volwaardige deelname aan de maatschappij, zoals het omgaan met teksten, cijfers en informatiebronnen, lees- en rekenvaardigheden en het gebruik van ICT.

De studie toont aan dat laaggeschoolden een groter risico lopen op werkloosheid, gezondheidsproblemen en lage verloning. Landen met een grote ongelijkheid op het vlak van ontwikkeling van vaardigheden kennen doorgaans een grotere inkomensgelijkheid.

“Het bewijs is duidelijk geleverd dat het ontwikkelen en het gebruiken van vaardigheden de kansen op de arbeidsmarkt en de levenskwaliteit verhogen en de economische groei een boost geven”, luidt de conclusie.

“Maar leren stopt niet op school", voegt OESO-topman Angel Gurria eraan toe. “Overheden, bedrijven en mensen kunnen en moeten levenslang in vaardigheden investeren.”

Aanbevelingen voor Vlaanderen


Vlaanderen scoort wisselvallig. Waar we bij de top behoren voor genummerdheid (3de plaats), bovengemiddeld scoren voor geletterdheid (9de plaats), zitten we iets onder het gemiddelde voor het probleemoplossend vermogen (14de plaats).

De OESO grijpt de publicatie aan om aanbevelingen te doen voor het arbeidsmarktbeleid. Zo vraagt het om de competenties van de werknemers in kaart te brengen, zodat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Daarnaast pleit de OESO voor loopbaanbegeleiding als een manier om werkenden meer bewust te maken van de competenties waarover ze beschikken.

“Ik ben blij dat de OESO ook kiest voor de weg die Vlaanderen is ingeslagen op het vlak van arbeidsmarktbeleid. Sinds mijn aantreden heb ik de focus verlegd naar talent en competentie, eerder dan vooral naar diploma's en cv’s. Elke maatregel die we in Vlaanderen nemen, past in dat algemene kader. Ook de Vlaamse sociale partners zijn het over onze aanpak eens. En nu blijkt dat ook een internationaal gerenommeerde organisatie als de OESO onze aanpak in aanbevelingen giet”, reageert Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

Bron: OESO

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen