< Terug naar overzicht

Ondernemen na het pensioen: veel interesse, weinig actie

Sinds 1 januari 2015 mag een gepensioneerde 65-plusser of elke gepensioneerde met een 45-jarige loopbaan achter de rug onbeperkt bijverdienen zonder zijn pensioenrechten te verliezen. Algemeen werd verwacht dat het aantal bijklussende gepensioneerden exponentieel zou toenemen. Is dat het geval?

In onderzoek van Delta Lloyd Life is inderdaad een duidelijke stijging merkbaar. Zowel het aantal zelfstandigen dat actief blijft na hun pensioen stijgt, net als het aantal starters dat na hun pensioen met een zelfstandige activiteit begint. Uit cijfers van het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) blijkt dat 2562 personen in 2014 hun activiteit als zelfstandige na pensionering zijn begonnen. De cijfers tonen ook aan dat mannen die na hun pensioen starten gemiddeld 66 jaar en 7 maanden oud zijn. Vrouwen zijn gemiddeld 67 jaar en 1 maand oud wanneer ze de stap zetten.

Financiële vrees als stimulans...

Het aantal starters na pensionering zit duidelijk in de lift. We zien een stijging van 60 procent over de laatste 5 jaar. In absolute cijfers is er een markante toename van 1605 nieuwe gepensioneerde ondernemers in 2010 naar 2562 in 2014. En daar zijn verschillende oorzaken voor. Zo hebben de resultaten aangetoond dat 56 procent van de actieve Belgen zich zorgen maakt over zijn toekomstige financiële situatie na de pensioenleeftijd. Daarnaast is slechts 21 procent ervan overtuigd dat de overheid, ondanks recente maatregelen, de pensioenen in de toekomst zal kunnen blijven betalen.

… maar ook als rem

Het onderzoek peilde ook naar het aantal werknemers dat een hobby, passie of een idee heeft om na pensionering om te vormen tot een eigen zaak. Wat blijkt? 32 procent van de werknemers zit met een idee, 25 procent heeft interesse om dat idee uit te voeren en een eigen zaak te beginnen, maar amper 4 procent wil zijn plannen ook effectief realiseren.

Waarom is er zo’n groot verschil tussen het aantal mensen dat interesse heeft om te starten (25 procent) en degenen die uiteindelijk de stap zetten (4 procent)? Uit het onderzoek van Delta Lloyd Life blijkt dat 60 procent van de respondenten angst heeft voor een (gedeeltelijk) verlies van het wettelijk pensioen. Daarnaast vreest 51 procent ook voor het (gedeeltelijk) verlies van de sociale bescherming. Beide percepties zijn echter volledig fout.

Ook het financiële aspect blijkt een grote rol te spelen op alle niveaus. 60 procent geeft aan dat ze geen financiële investeringen willen doen of financiële risico’s willen lopen. 56 procent geeft aan geen zin te hebben om sociale bijdragen te moeten betalen zonder daar iets voor terug te krijgen. Daarnaast stelt 44 procent zich ook vragen bij hun gezondheid. Wat als het op een dag niet meer lukt? Verder zijn er de administratieve lasten die 56 procent van de potentiële ondernemers afschrikt. Er is ook de psychologische en sociale druk, de angst voor falen, die 48 procent van de actieve Belgen ervan weerhoudt een eigen zaak te starten.

Andere motieven

Naast de obstakels, zijn er ook heel wat maatschappelijke drijfveren waarom mensen er net wel voor kiezen om een zelfstandige zaak te starten: actief blijven (89 procent), sociale contacten onderhouden (78 procent), zich nuttig voelen (76 procent), mensen blij maken (70 procent), een uitdaging hebben (69 procent), het huis uit zijn (65 procent),… Los van de maatschappelijke motieven, geeft 77 procent van de ondervraagden aan dat ze een zaak willen opstarten om er vooral financieel beter van te worden.

Bron: FAMOUS Relations (famousrelations.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen