< Terug naar overzicht

Oeso vindt Belgische minimumlonen te hoog

De Belgische minimumlonen zijn hoog volgens internationale standaarden en dat belemmert de toegang tot de arbeidsmarkt voor veel laaggeschoolde arbeiders. Dat stelt de Oeso, een organisatie van vooral rijke landen, in een recent rapport over de Belgische arbeidsmarkt. In dat rapport wordt gepleit voor een ‘inclusievere arbeidsmarkt'.

De Oeso merkt ook op dat de werkloosheidsuitkeringen vrij genereus zijn in België en dan vooral voor mensen die langdurig zonder werk blijven. Ook ons indexmechanisme krijgt weer de wind van voren. “Het zou een eerste stap kunnen zijn om de gezondheidsindex te herdefiniëren door alle energiecomponenten uit te sluiten”, luidt het.

De werkloosheid is in België tijdens de crisis minder gestegen dan in de meeste andere Oeso-landen, maar beleidsmakers moeten volgens de Oeso vermijden dat de toenemende segmentering op de arbeidsmarkt tussen insiders en outsiders de meest kwetsbaren treft.

Dat onze arbeidsmarkt goed weerstand bood, is immers te danken aan het systeem van tijdelijke werkloosheid. Daarvan hebben voornamelijk werknemers met een vast contract geprofiteerd, terwijl de hogere werkloosheid vooral werknemers heeft getroffen die minder geïntegreerd zijn in de arbeidsmarkt.

Aanbevelingen


De Oeso adviseert om het systeem van tijdelijke werkloosheid te hervormen. Bedrijven zouden bijvoorbeeld moeten kunnen tonen dat hun activiteit aanzienlijk is gedaald. Systematisch gebruik van tijdelijke werkloosheid zou moeten worden verminderd. De Oeso suggereert ook dat werknemers die op tijdelijke werkloosheid staan, ingezet kunnen worden in andere bedrijven.

"Op middellange termijn moet het arbeidsmarktbeleid een antwoord vinden op het ouder worden van de beroepsbevolking, wat inhoudt dat een toenemend aantal werknemers met vast contracten op pensioen zal gaan", stelt het Oeso-rapport.

Het beleid moet er volgens de Oeso op gericht zijn de huidige ‘outsiders' op de arbeidsmarkt een sterkere positie te geven. Daarnaast zouden meer mensen aan het werk gezet kunnen worden in bepaalde groepen, zoals vrouwen in gezinnen met een laag inkomen.

De Oeso pleit ook voor extra inspanningen om de overgang van de schoolbanken naar de werkvloer vlotter te maken en om immigranten beter te begeleiden. Andermaal wordt ook gehamerd op de lage effectieve pensioenleeftijd in België.

Bron: De Standaard/De Tijd/De Morgen

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen