< Terug naar overzicht

Nooit geziene heropleving arbeidsmarkt in 2021

Nadat de coronamaatregelen in het tweede kwartaal stapsgewijs wegvielen, beleefde de arbeidsmarkt een ongeziene heropleving. Netto kwamen er zo’n 93.000 jobs bij. Vooral de uitzendsector kende in 2021 een sterke toename van aanwervingen, maar ook het onderwijs was een sterke stijger. Toch blijven er aandachtspunten. Zo wisselen er weinig mensen van job.

Dat alles blijkt uit een nieuwe editie van het Dynam-rapport van het HIVA-onderzoeksteam aan KU Leuven, in samenwerking met RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en de drie gewestelijke overheden. Daarin wordt jaar na jaar de in- en uitstroom op de arbeidsmarkt geanalyseerd, telkens op basis van het tweede kwartaal.

Weinig werk-naar-werk transities

De belangrijkste bevinding in het Dynam rapport voor 2021 is dat er nog geen herstel te zien is van de werk-naar-werk transities. Dat zijn de jobveranderingen die elkaar rechtstreeks opvolgen, zonder tussenstap in de werkloosheid. Bij economisch herstel verwachten we meer mobiliteit op de arbeidsmarkt. Die wissels zijn een krachtige motor voor de invulling van vacatures, want uit vroeger onderzoek bleek dat meer dan de helft van alle aanwervingen slaat op werknemers die rechtstreeks van bij een vorige werkgever komen.

“Dat is niet wat we zouden verwachten in tijden van arbeidsmarktkrapte en een hoge vacaturegraad. Werknemers blijven nog voorzichtig om van baan te wisselen. Werkgevers vermijden ontslagen met behulp van tijdelijke werkloosheid en andere steunmaatregelen. Het zou kunnen dat werkgevers, omdat er pre-corona in sommige sectoren al krapte was, hun uiterste best doen profielen aan boord te houden”, zeggen professor Ludo Struyven en Tim Goesaert (HIVA, KU Leuven).

Landbouw, bouw, ICT, vastgoed, vrije en wetenschappelijke beroepen, onderwijs zijn uitzonderingen op de regel. Een ander lichtpunt in deze studie is dat we weer meer personen zien instromen vanuit een niet-werkende positie, zij het vooral in kortlopende jobs met onregelmatige uren.

Federale dynamiek en regionale verschillen

Het begin van het tweede kwartaal van 2021 werd nog gekenmerkt door strenge coronamaatregelen (de zogenaamde ‘paaspauze’), maar stapsgewijs vielen vele beperkingen weg. Dat vertaalde zich in een sterke heropleving van de arbeidsmarkt ten opzichte van voorgaande periode (2019-2020). Er kwamen netto zo’n 93 000 jobs bij.

“Dat is het hoogste peil ooit sinds het begin van de Dynam-metingen in 2006”, zegt professor Struyven. “Het is zelfs hoger dan tijdens de economische bloeiperiode voor de financiële crisis van 2008-2009.”

De aanwervingen herstellen zich sterk in elk van de drie gewesten van ons land. “Het herstel is des te opvallender na de ongeziene terugval in het eerste coronajaar”, aldus Tim Goesaert, co-auteur van de Dynam-studie. Het Waals Gewest voert de lijst aan met een toename van 13 procent. Daarmee wordt het pre-corona niveau bereikt. De sterke heropleving van uitzendwerk in het Waals Gewest kan hier een verklaring bieden. In het Vlaams en Brussels Gewest bedraagt de toename respectievelijk 8 procent en 5 procent.

Horeca en diensten stuwen positieve ontwikkeling

In elke sector vertonen de aanwervingen een positieve evolutie, met uitzondering van de financiële sector, de landbouw en de gezondheidssector. De instroom in de uitzendsector kent een sterke toename van 29 procent of 28.034 bijkomende aanwervingen. In de industrie zitten vooral de aanwervingen in farma en machinebouw in de lift, terwijl de autoassemblage negatief scoort door de dubbele beweging van zowel minder aanwervingen als meer exits.

“Vooral de horeca en de administratieve en ondersteunende diensten (met uitzendsector, reiniging en beveiliging) stuwen de positieve ontwikkeling”, zegt professor Struyven. “Dat geldt ook voor de uitstroom. We zien de algemene daling voornamelijk terugkomen in de horeca (-31 procent, van 57.598 naar 39.844 exits) en de administratieve en ondersteunende diensten, waaronder de uitzendsector (-21 procent, van 124.754 naar 98.859 exits), twee sectoren waarin de uitstroom sterk was toegenomen in het eerste coronajaar”.

Onder de zwaarst getroffen sectoren door corona blijven vooral de luchtvaart en de reisbureaus negatief evolueren.

Schoolverlaters vinden aansluiting

Ten opzichte van de eerste coronagolf stijgt in het tweede kwartaal van 2021 het aantal aanwervingen in zowat alle leeftijdsgroepen. De schoolverlaters (15 tot 21-jarigen) vinden een uitgesproken verbeterde aansluiting met de arbeidsmarkt. Voornamelijk in de horeca en de uitzendsector neemt de intredegraad in vergelijking met voorgaande periode sterk toe.

Tijdens de eerste coronagolf verlieten ook meer ouderen de arbeidsmarkt, één jaar na de eerste golf keert deze trend zich om: de uittredegraad daalt. Deze daling is sterk uitgesproken bij 65-plussers, voornamelijk onder invloed van de terugkerende flexi-jobs.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen