< Terug naar overzicht

Nood aan hooggeschoolde migranten

Het aantal Europeanen in de Vlaamse economie neemt jaar na jaar toe, maar het aantal werknemers van buiten de Europese Unie is de voorbije jaren gedaald van meer dan 40.000 in 2008 tot 26.000 in 2012.

Dat blijkt uit een studie van het Studiecentrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Hasselt (CSB). Het centrum bestudeerde, op vraag van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, de haalbaarheid en wenselijkheid van een actieve politiek van economische migratie: is het nodig en verstandig om buitenlandse werkkrachten naar Vlaanderen te halen? Door de zesde staatshervorming verschuift vanaf 1 juli 2014 de beleidsbevoegdheid over arbeidsmigratie van de federale overheid naar de drie regio's.

Binnen de Europese Unie bestaat een vrij verkeer van werknemers. Maar voor de aanwerving van niet-Europeanen bestaat er een wirwar aan regels en procedures. Hoewel er een migratiestop bestaat, zijn er heel veel uitzonderingen. Zo kan de Vlaamse overheid speciale arbeidsvergunningen toekennen aan 'derdelanders' om knelpuntberoepen in te vullen. Ook voor speciale beroepen als topsporters, artiesten of gasthoogleraren bestaan er geen grenzen aan de rekruteringsmarkt. Hetzelfde geldt voor jongeren die hier als au pair komen werken.

De CSB-studie toont aan dat het aantal Europeanen in de Vlaamse economie jaar na jaar toeneemt, maar ook dat het aantal arbeidskaarten voor 'derdelanders' in dalende lijn gaat. In 2008 waren er nog 40.175. In 2012 is dit aantal gedaald tot 25.920.

Vooral het contingent hooggeschoolde buitenlandse werknemers stagneert. Het aantal buitenlandse wetenschappers en ingenieurs gaat zelfs omlaag: van 4817 in 2008 tot 3662 in 2012. Vooral in de petrochemiesector is het aantal hooggeschoolde buitenlanders gedaald (van 13.600 in 2008 tot 7300 in 2012).

In de CSB-studie wordt er voluit voor gepleit om ook in Vlaanderen een actieve migratiepolitiek uit te bouwen. De bedrijven in Vlaanderen hebben hooggeschoolde buitenlanders nodig, luidt het, gaande van ingenieurs tot technische specialisten en gediplomeerden voor zorgberoepen. Maar om een grotere groep niet-Europeanen naar Vlaanderen te halen, moeten er aantrekkelijker aanwervingscriteria opgesteld worden, zoals de verlenging van de geldigheidsduur van de arbeidskaarten van een jaar naar minstens vier jaar. En de beperking van de bijhorende paperasserij tot een absoluut minimum.

Bron: De Standaard

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen