< Terug naar overzicht

Nood aan duidelijk kader voor hybride werken

Arbeiders en bedienden zijn vragende partij voor een aangepaste werkorganisatie. Zo hebben bedienden vooral nood aan een duidelijk kader voor hybride werken. Toch ontbreekt een telewerkbeleid in twee op de drie bedrijven. Arbeiders verwachten meer aandacht voor een duidelijk sanitair beleid en veiligheid op de werkvloer.

Sinds de coronacrisis ziet bij ruim een op de vier ambtenaren en bedienden hun werkplek er helemaal anders uit. Voor arbeiders is dat slechts voor 16 procent het geval. Zij bleven in de meeste gevallen ter plekke doorwerken in het bedrijf. Zo blijkt uit onderzoek van professor Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven, in opdracht van HR-dienstverlener Tempo-Team. Aan de onlinebevraging namen ruim 2.500 werknemers en 505 werkgevers deel. De enquête werd in het derde kwartaal van 2021 uitgevoerd.

Liever geen hybride werken

Het aantal werknemers dat sinds het einde van de lockdown zowel thuis als op kantoor werkte verdubbelde van 11 procent voor de aanvang van de pandemie naar 21 procent vandaag. En als meer werkgevers open zouden staan voor hybride werken zou dat aantal nog eens kunnen verdubbelen naar 40 procent.

Toch toont het onderzoek dat werkgevers amper te vinden zijn voor het hybride werken. Een op de vijf werkgevers wil zijn werknemers nooit van thuis te laten werken. Zestien procent van de bevraagde werknemers zegt onder druk te worden gezet door zijn leidinggevende om op kantoor te werken. Bovendien vindt een op de vier dat zijn leidinggevende een micromanager is.

Opmerkelijk is dat 29 procent van de leidinggevenden het daarmee eens is. Een op de tien leidinggevenden geeft zelfs toe dat ze het werk van hun medewerkers nog meer controleert dan voor corona.

Geen telewerkbeleid

Een op de vier werknemers (26 procent) kiest zelf de dagen om thuis te werken, hoewel amper 4 procent van de werkgevers dat de ideale manier van werken vindt. Positief is dan weer dat een kwart van de werknemers (24 procent) onderling met collega’s afspreekt wie wanneer thuiswerkt.

De manier waarop bedrijven het telewerkbeleid invullen, is zeer verschillend. In een op de drie bedrijven (32 procent) maken werknemers individuele afspraken met hun leidinggevende over al dan niet thuiswerken. In ongeveer evenveel bedrijven (29 procent) worden die afspraken in teamverband gemaakt. Nog eens 22 procent heeft een formeel beleid rond telewerk vastgelegd in een apart telewerkcharter of -beleid.

Een meerderheid van de werkgevers heeft nog geen specifiek telewerkbeleid. Ten onrechte zo blijkt uit het onderzoek. Bedienden en ambtenaren vinden dat hun leidinggevende oog moet hebben voor hun noden op het vlak van thuiswerken en moet zorgen voor een goede omkadering (20 procent).

Meer veiligheid

Arbeiders, die meestal niet kunnen thuiswerken, verwachten in het post-coronatijdperk eveneens een aangepast werkvloerbeleid. Zo wil bijna de helft van de arbeiders (44 procent) een duidelijk sanitair beleid en een op drie wil meer aandacht voor veiligheid op de werkvloer. Ruim een kwart van de arbeiders wil dat hun leidinggevende ervoor zorgt dat de afspraken rond de sanitaire maatregelen op het werk ook goed worden nageleefd (30 procent).

In HR Square 208, dat uitkomt in januari, gaan we dieper in op het thema, met een uitgebreid artikel over telewerk en de zoektocht naar nieuwe, future-proof policies.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen