< Terug naar overzicht

Nood aan aangepaste wetgeving voor thuiswerken

Op donderdag 8 december werkten duizenden mensen thuis in het kader van de Nationale Thuiswerkdag. Hoewel uit een recente studie bleek dat ongeveer 72 procent van de Belgen af en toe of regelmatig thuis kan werken, ontbreekt een passend wettelijk kader.

Het VBO is van oordeel dat België nog wat sensibilisering kan gebruiken en draagt dit initiatief een warm hart toe. Maar de werkgeversorganisatie vraagt zich af hoe deze nieuwe vorm van werken in een passend wettelijk kader moet gegoten worden.

“Ons arbeidsrecht dateert uit tijden waarin hoofdzakelijk industriële arbeidsvormen gangbaar waren. Daarom is het ontoereikend om thuiswerk te regelen. Vandaag legt een collectieve arbeidsovereenkomst (afgesloten in de Nationale Arbeidsraad van 9 november 2005) een aantal principes vast waaraan het thuiswerk in de privésector moet voldoen. Er blijft echter nog heel wat werk aan de winkel om deze relatief nieuwe manier van werken van een aangepast doch flexibel wettelijk kader te voorzien”, merkt de werkgeversorganisatie op.

Het is in elk geval positief dat de nieuwe regering het arbeidsrecht wil moderniseren. Ze wil onder meer het thuiswerk aanmoedigen en vergemakkelijken. Het VBO is benieuwd welke voorstellen de nieuwe minister van Werk hiervoor zal formuleren en rekent erop dat de sociale partners daarbij betrokken zullen worden.

Bron: VBO

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen