< Terug naar overzicht

Nieuwe war for talent op komst

Organisaties bereiden zich voor op een nieuwe strijd om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te binden. Als gevolg van het herstel van de economie en de toenemende internationalisering zal de concurrentie op de arbeidsmarkt de komende twee jaar fors toenemen.

Dat blijkt uit internationaal onderzoek van consultant KPMG bij ruim 300 HR-managers. 60% van de onderzochte bedrijven vindt dat de uitdagingen waarvoor zij op dit moment staan aanzienlijk anders zijn dan ruim vijftien jaar geleden. En dit heeft alles te maken met de huidige generatie werknemers die duidelijk anders aankijken tegen een aantal werkaspecten dan bijvoorbeeld de babyboomers en generatie X, mensen geboren tussen 1945 en 1975. Van de ondernemingen geeft 60% ook aan dat dit generatieverschil de belangrijkste oorzaak is van het feit dat zij te maken hebben met een tekort aan gekwalificeerd personeel.

Ruim de helft van de bedrijven ziet daarnaast het herstel van de economie en de grotere behoefte aan personeel die hieruit voortvloeit als belangrijkste oorzaak van de personeelskrapte. Nog eens 40% blijkt moeite te hebben met het vinden van geschikte werknemers omdat zij van zich zelf vinden dat zij niet aantrekkelijk genoeg zijn als werkgever. Ook geeft 40% aan dat er een kloof is tussen de kennis en kunde die beschikbaar komt op de arbeidsmarkt vanuit hogescholen/universiteiten en de behoefte van bedrijven.

De ondernemingen verwachten dat het vinden van gekwalificeerd personeel de komende twee jaar alleen maar lastiger zal worden door de internationalisering, de toenemende concurrentie met andere bedrijven en het feit dat steeds meer werknemers als gevolg van de aantrekkende economie andere loopbaanverwachtingen hebben en op zoek zullen gaan naar een andere baan.

Een meerderheid van de bedrijven is er zich van bewust dat ze het werven en binden van medewerkers op een totaal andere manier moeten aanpakken. Ruim 60% van de ondernemingen geeft aan te kiezen voor een 'holistische' benadering waarbij niet langer alleen gekeken wordt naar het invullen van de hogere functies binnen de onderneming, maar naar het behoud van werknemers in de totale organisatie.

De aandacht voor de topfuncties is bij veel bedrijven vooral sinds de vorige 'war of talent' ingeburgerd, maar blijkt in de afgelopen jaren nauwelijks tot succes te hebben geleid. Bijna de helft van de bedrijven geeft aan dat een dergelijke focus op de topfuncties ten koste gaat van de noodzakelijke saamhorigheid binnen de organisatie en derhalve een risico vormt voor de onderneming.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen