< Terug naar overzicht

Nieuwe Vlaamse regering maakt werk van activering

De nieuwe Vlaamse regering legt de nadruk op activering en beperkt het doelgroepenbeleid tot jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Niet-thematische verloven doven uit.

De nieuwe Vlaamse meerderheid (N-VA, CD&V en Open VLD) stelde haar regeerakkoord 2014-2019 voor. De baseline van het regeerakkoord is ‘vertrouwen, verbinden, vooruitgaan'.

De nieuwe Vlaamse regering wil een ‘stroomstoot’ geven aan de economie. Op het vlak van het werkgelegenheidsbeleid vertaalt zich dat in zo veel mogelijk mensen aan het werk te zetten, en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt maximaal te verbinden. Zo houdt de Vlaamse regering vast aan de doelstelling om de werkzaamheidsgraad tegen 2020 op te trekken tot 76%.

Activering voor jong en oud

Het activeringsbeleid wordt nog verder aangescherpt en legt de nadruk op meer maatwerk. Zo zullen alle jonge werkzoekenden binnen de vier maanden een aanbod op maat krijgen. De activering van oudere werkzoekenden wordt uitgebreid tot 65 jaar. De opvolging en controle van de beschikbaarheid van werklozen wordt aangescherpt.

Van 34 naar 3 doelgroepen

Het doelgroepenbeleid, een nieuwe Vlaamse bevoegdheid na de zesde staatshervorming, wordt omgevormd en beperkt zich tot nog slechts drie doelgroepen: jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Momenteel zijn er 34 diverse regelingen in het doelgroepenbeleid.

Werken en leren

De verschillende opleidingsinstrumenten voor arbeidsgerichte opleiding (opleidingscheques, betaald educatief verlof en opleidingskrediet) worden samengevoegd tot één instrument. De ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage, aanvullend verlof of een combinatie van beide. Er zal ook een duaal stelsel van leren en werken worden uitgebouwd, met een belangrijke regierol voor Syntra Vlaanderen.

Thematisch zorgverlof

Er komt één systeem van thematisch zorgverlof dat complementair is aan de federale uitkering. De niet-thematische verloven zullen uitdoven.

Dienstencheques blijven

Ook de dienstencheques worden een Vlaamse bevoegdheid. Aan de prijs en de fiscale aftrekbaarheid wordt niet geraakt.

Besparen bij de overheid

De Vlaamse regering wil ook besparen op het eigen overheidsapparaat. Het aantal entiteiten en adviescolleges wordt verminderd. Het aantal personeelsleden zal dalen als gevolg van een selectief vervangingsbeleid.

Uitzendarbeid bij de overheid

De diensten en agentschappen van de Vlaamse overheid zullen een beroep kunnen doen op uitzendarbeid met dezelfde voorwaarden en beperkingen als de ondernemingen in de privésector.

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen