< Terug naar overzicht

Nieuwe regels voor tijdskrediet

Sinds 1 september 2012 gelden nieuwe regels voor het tijdskrediet. De nieuwe cao 103 regelt de discrepanties die ontstonden als gevolg van de regeringsbeslissing om het stelsel van tijdskrediet en de landingsbanen op het vlak van de uitkeringen grondig te hervormen en te saneren.

De nieuwe regels liggen neer in de collectieve arbeidsovereenkomst 103 die de sociale partners op 27 juni 2012 sloten in de Nationale Arbeidsraad. De oude regeling rond tijdskrediet, opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst 77bis, geldt sinds 1 september 2012 enkel nog als overgangsmaatregel voor een beperkt aantal situaties.

De nieuwe regeling rond tijdskrediet voorziet in de volgende mogelijke verloven:

 • Een recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5-loopbaanvermindering zonder motief van 12 maanden voltijds equivalent.


 • Een bijkomend recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5-loopbaanvermindering met motief van:

  * 36 maanden:
  Om voor hun kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar.
  Voor het verlenen van palliatieve verzorging.
  Voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid.
  Voor het volgen van een opleiding.

  Voor dit bijkomend recht van 36 maanden kan een voltijds tijdskrediet of de halftijdse loopbaanvermindering maar worden opgenomen indien de sector of de onderneming hierover een collectieve arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.

  * 48 maanden:
  Om zorg te dragen voor hun gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar.
  Voor het verlenen van bijstand of verzorging aan hun minderjarig zwaar ziek kind.

  Het krediet van 36 maanden wordt aangerekend op het krediet van 48 maanden en omgekeerd.


 • Een recht op landingsbanen in de vorm van een halftijdse of 1/5-loopbaanvermindering tot aan de pensioenleeftijd, voor werknemers vanaf 55 jaar met een beroepsloopbaan van 25 jaar als werknemer.


 • Er zijn uitzonderingsregels voor werknemers vanaf 50 jaar:
  Met een zwaar beroep.
  Met een lange loopbaan.
  In een bedrijf erkend als bedrijf in moeilijkheden of als bedrijf in herstructurering.


 • De nieuwe regeling tijdskrediet voorziet specifieke regels in verband met de aanrekening van verlofperiodes die werden genomen met toepassing van het oude stelsel van tijdskrediet (of met toepassing van het stelsel van loopbaanonderbreking dat gold vóór 2002).

  Om gebruik te kunnen maken van de aangehaalde rechten, dient telkens aan een reeks voorwaarden te zijn voldaan. Veel van die voorwaarden werden overgenomen uit het oude stelsel van tijdskrediet. Bovendien blijft ook, net zoals onder het oude stelsel van tijdskrediet, de 5 procent-drempel gelden.

  Tijdens de periode van het tijdskrediet ontvangt de werknemer een onderbrekingsuitkering van de RVA en blijven bepaalde sociale-zekerheidsrechten gewaarborgd. De werknemer geniet eveneens een ontslagbescherming.

  Aan de bestaande thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) werden geen wijzigingen aangebracht. Deze verloven staan volledig los van de nieuwe regels rond het tijdskrediet.

  Ook met betrekking tot de onderbrekingsuitkeringen in het kader van het tijdskrediet gelden sinds 1 september 2012 een aantal nieuwe regels.

  Meer informatie op www.werk.belgie.be

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen