< Terug naar overzicht

Nieuwe regeling studentenarbeid mist effect niet

Het fiscaal voordelige regime van de studentenarbeid is vorig jaar uitgebreid van 23 tot 46 dagen en geldt ook buiten de zomermaanden. Die maatregel heeft effect. Het aantal studenten dat buiten de vakantie een job uitvoerde is volgens een uitzendbedrijf in 2005 met 58% gestegen.

Die groei tekende Creyf’s althans op onder zijn eigen uitzendkrachten. Studenten moeten al jaar en dag slechts een peulschil van 2,5% solidariteitsbijdragen op hun brutoloon betalen en zijn verder niet aan belastingen en socialezekerheidsbijdragen onderhevig. De werkgever betaalt 5% bijdragen. Dit voordeel gold totnogtoe voor 23 werkdagen die alle tijdens de zomermaanden moesten worden opgenomen. Sinds vorig jaar mag een student 23 dagen extra tegen een gunsttarief van 4,5% werknemersbijdragen en 8% werkgeversbijdragen werken en is hij daarin niet langer beperkt tot de vakantiemaanden. Bovendien werden de fiscale plafonds verdubbeld, zodat de ouders van de jobstudenten hun kind ten laste houden. Hun zoon of dochter kan dan meer verdienen zonder dat zij het kindergeld verliezen.

Dit voordelig tarief is de jongeren niet ontgaan. Een enquête onder de kandidaat-jobstudenten van Creyf’s leert dat drie op vier jongeren bereid zijn om voor dit gunsttarief ook tijdens het schooljaar te werken. Men ziet nu al dat bij dit kantoor in 2005 liefst 58% meer jongeren een baan aannamen buiten de grote vakantie.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen