< Terug naar overzicht

Nieuwe poging om meer mensen met arbeidshandicap aan het werk te krijgen

Een snellere en betere begeleiding van werkzoekenden met een arbeidshandicap, ondersteuning op maat voor wie aan de slag gaat en een forse premie voor wie personen met een handicap aanwerft. Dat is in een notendop de hervorming die minister van Werk Frank Vandenbroucke doorvoert om vanaf juli 2008 meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen en te houden in de private sector.

Collega-minister Keulen belooft het aandeel arbeidsgehandicapten in de lokale besturen op trekken. Het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid, een platform van gebruikersorganisaties van mensen met een handicap en chronische ziekte, bracht enkele weken geleden de boodschap naar buiten dat de kloof in arbeidsdeelname tussen personen met een handicap en de rest van de bevolking niet drastisch vermindert. Nochtans namen de overheid, de sociale partners en vertegenwoordigers van personen met een handicap dat engagement vier jaar geleden (Pact van Vilvoorde). Het gebruikersoverleg vroeg daarom extra inspanningen (zie HR Square De Week nr. 222).

Die oproep viel niet in dovemansoren. De bestaande regelgeving werd door minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A) hervormd. De hervorming brengt verandering op drie niveaus:  Op weg naar werk  Net als alle werkzoekenden, kunnen mensen met een arbeidshandicap een beroep doen op de basisverlening van de VDAB. Voor een aantal volstaat dit om snel werk te vinden, anderen hebben nood aan extra trajectbegeleiding. Momenteel kan dat pas als de betrokkene onderzocht is door een gespecialiseerd agentschap. Vanaf juli zal de VDAB zelf screenen naar indicaties van mogelijke handicaps. Indien nodig kunnen ze de hulp inroepen van de Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA).

  Vervolgens zal de VDAB nagaan wat het beste en kortste traject is voor de werkzoekende. Waar nodig, wordt een beroep gedaan op de Gespecialiseerde Opleiding en Begeleidingsdiensten (GOB), die instaan voor opleiding, begeleiding, jobcoaching en zelfs jobhunting van arbeidsgehandicapten.

  Eventueel kunnen arbeidsgehandicapten op de werkvloer ervaring opdoen of onderzoeken wat hun mogelijkheden zijn. Naast het bestaande werkervaringsaanbod krijgen zij toegang tot oriënterende stages (niet-betaald) en tot een Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding (GIBO): betaald, met gespecialiseerde begeleiding en verplichte aanwerving na afloop, en kosteloos voor de werkgever.

  Andere belangrijke vernieuwing: de werkzoekende zal al aanspraak kunnen maken op bijzondere ondersteuning voordat er sprake is van werk.   Voor de werknemer   Ook wanneer iemand aan de slag is, kan hij of zij rekenen op de normale en gespecialiseerde ondersteuning. Zo kunnen de reguliere VDAB-jobcoaches ingeschakeld worden of specialisten van de GOB’s. Ook de GTB wordt een aanspreekpunt. Zij ondersteunen en adviseren de werknemers met een arbeidshandicap.

   Belangrijkste wordt de Bijzondere Ondersteuning: tussenkomsten voor arbeidspostaanpassingen, aangepast arbeidsgereedschap, tolken, verplaatsingskosten of verblijfskosten. Al deze tussenkomsten kunnen, door werkgever of werknemer, op eenvoudige wijze aangevraagd worden. Voor de werknemer dus een verhoogd werkgemak en meer mogelijkheden om werk gedaan te krijgen.    Voor de werkgever    Voor de werkgever is de vereenvoudiging van de loonkostensubsidie het belangrijkst. De twee bestaande systemen (cao 26 en VIP) worden vervangen door één Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Met die premie hebben werkgevers de zekerheid dat ze in het eerste jaar 40% van de loonkosten terugbetaald krijgen, daarna 30% en vanaf het vijfde jaar 20%.

    De premie wordt gebaseerd op het werkelijke loon en niet, zoals voordien, op het minimumloon in de sector. Reden voor de graduele benadering zijn de kosten die een werkgever vooral in het begin van de tewerkstelling maakt. Een werknemer met een handicap moet vaak langer ingewerkt worden, er zijn aanpassingen nodig in werkschema’s en taakverdelingen,... Een hogere premie dan deze basisbedragen is mogelijk, maar de werkgever moet dan wel zijn reële meerkosten aantonen.


    Ook zelfstandige arbeidsgehandicapten kunnen vanaf juli 2008 een beroep doen op het systeem van de loonkostensubsidie. Nog nieuw is dat ook het onderwijs en de lokale besturen aanspraak kunnen maken op deze subsidie. Voor de laatste groep trekt minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen extra geld uit: tot 4,4 miljoen euro.

    Verder zal de werkgever (of werknemer) ook een beroep kunnen doen op al dan niet gespecialiseerde VDAB-jobcoaches en zal ook het op te richten expertisecentrum en de arbeidsspecialisten van de VDAB de werkgevers bijstaan.

    Voor al deze aanpassingen trekt de minister van Werk een pak extra geld uit. Het extra budget stijgt geleidelijk tot 23,9 miljoen euro in 2010. Het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid reageerde tevreden, maar blijft de problematiek opvolgen.


    Bron: persberichten ministers Vandenbroucke en Keulen, GO Handicap & Arbeid

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen