< Terug naar overzicht

NAR volgt VBO-kritiek op uitbreiding sociale inspectie

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft zich duidelijk uitgesproken tegen de uitbreiding van de bevoegdheden van de sociale inspectie zoals die gepostuleerd staan in het voorontwerp van het wetboek sociaal strafrecht. De Raad vraagt in een unaniem advies van 18 juli om het behoud van het nu geldende principe dat de werkgever sociale gegevens moet voorleggen en wil verder een beperking van het recht op huiszoeking. Het VBO voelt zich hiermee gesteund door de andere sociale partners.

De federale regering wil in een nieuw wetboek sociaal strafrecht de bevoegdheden van de sociale inspectie uitbreiden. In een vroegere nieuwsbrief spraken we al van deze op til staande wijziging. De kogel is ondertussen door de kerk, althans in de pas gestemde wet houdende diverse bepalingen. Onder fel protest van het VBO en een aantal juristen wijzigt deze wet immers de relevante artikelen van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. Sociaal inspecteurs mogen voortaan de relevante sociale gegevens actief opsporen wanneer de werkgever weigert de documenten zelf voor te leggen. Het VBO schaart zich achter de bekommernis sociale fraude aan te pakken, maar ziet in de nieuwe bepalingen een zware schending van het recht op privacy.

Het VBO krijgt nog een nieuwe kans om zijn voorstellen door te drukken. De betwiste bepalingen zijn namelijk bedoeld om definitief opgenomen te worden in een nieuw wetboek sociaal strafrecht, waarvan een voorontwerp ter discussie ligt. Over dat voorontwerp bracht de NAR zijn unaniem advies uit, dat in de lijn ligt van de eerdere kritiek van het VBO. Het VBO krijgt nu dus andere sociale partners binnen de NAR achter zich. Concreet vraagt het unanieme advies het behoud van het nu geldende principe dat de werkgever de sociale gegevens moet voorleggen. De mogelijkheid tot huiszoeking moet beperkt blijven tot de gevallen waarin de werkgever afwezig is of manifest weigert mee te werken. In ieder geval moeten sociaal inspecteurs de beginselen van finaliteit en proportionaliteit respecteren. Dat wil zeggen dat zij steeds moeten nagaan of hun doel wel een huiszoeking rechtvaardigt en of de controlemiddelen wel in verhouding staan tot dat doel. Ten slotte moeten werkgevers een procedure kunnen inleiden voor de arbeidsrechtbank wanneer zij hun rechten geschonden achten. De NAR wenst dus de rechten van de verdediging tegenover de sociale inspectie uit te breiden.

Het blijft de vraag of minister van Werk Peter Vanvelthoven de voorgestelde wijzigingen weerhoudt. Hij staat gekend als een voorstander van goed gewapende inspectiediensten in de strijd tegen de sociale fraude.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen