< Terug naar overzicht

MVO is aanwezig maar niet altijd voldoende zichtbaar

Ondanks een groeiend politiek en publiek bewustzijn met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, lopen de Belgische bedrijven (op enkele uitzonderingen na) op dit vlak achter ten opzichte van andere Europese landen.

De studie van de consultancy Deloitte onderzocht bij managers en ceo’s in welke mate duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vandaag de dag geïntegreerd zijn in de onderneming en hoe deze concepten op lange termijn de bedrijfsdoelstellingen kunnen ondersteunen.

Het onderzoek toont aan dat MVO aanwezig, maar nog niet altijd voldoende zichtbaar is. Meer dan een derde (35%) van de ondervraagden zegt dat ze ‘opportunistisch’ staan tegenover duurzaamheid en MVO. Zij zullen communiceren over buitengewone prestaties, over de betrokkenheid van hun werknemers, over de tevredenheid van hun klanten, hun reputatie enz. Een grote groep – 64% – zegt dat de initiële motivatie om een strategie voor MVO te ontwikkelen hun bedrijfsverantwoordelijkheid en morele plicht is. Slechts 22% verklaart dat de druk van belangengroepen hierin een rol speelt, terwijl amper 7% van de ondervraagden MVO associeert met winst voor het bedrijf.

Bedrijven beginnen stilaan wel te beseffen dat MVO meer is dan bijdragen aan een goed doel: meer dan 60 % van de respondenten vindt dat MVO cruciaal is voor de business omdat dit een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering en dus mee de strategie op lange termijn moet bepalen. Maar tegelijkertijd zegt slechts 30 % dat er een rechtstreekse rapportering is van de MVO-manager naar de directie. Er is dus wel degelijk nood aan meer strategische betrokkenheid.

Tot vandaag richtten bedrijven hun aandacht vooral op interne aspecten zoals gezondheid en veiligheid op de werkvloer, ethiek en bedrijfscode en de kwaliteit van producten. Er is echter een verschuiving merkbaar naar een externe focus, die nog sterker op het voorplan zal treden in de toekomst. Vooral thema’s zoals milieu en systemen voor kwaliteitsmanagement, ethisch verantwoorde investeringen en integratie met de leveringsketen krijgen meer aandacht. Bedrijven wensen hun kwaliteiten in de schijnwerpers te zetten: 62% geeft aan regelmatig te communiceren met klanten en personeel over de MVO-activiteiten. Naar externe partners zoals belangengroepen en ‘de samenleving in het algemeen’ communiceert 35% van de bedrijven.

Bedrijven beseffen dat ze aan MVO meer aandacht zullen moeten besteden in de toekomst om mee te kunnen met hun concurrenten. De respondenten willen vooral investeren in een proactieve aanpak voor MVO, bijvoorbeeld door samenwerking met universiteiten en ngo’s en door een volledige integratie van MVO in de leveringsketen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen