< Terug naar overzicht

Mobiliteit op de Belgische arbeidsmarkt bij de laagste ter wereld

In 2014 veranderde 9 procent van de Belgische werknemers naar eigen zeggen vrijwillig van werkgever. Wereldwijd was dit percentage 14 procent. Weinig landen duiken onder het Belgische cijfer.

Ook in de nabije toekomst zijn de Belgen minder van plan om van werkgever te veranderen. Slechts 13 procent heeft plannen in die richting. Wereldwijd is dit 22 procent. Alleen inzake ontslag door de werkgever wijkt België niet af. In 2014 werd 5 procent van de werknemers in België door de werkgever ontslagen. Wereldwijd was dit 6 procent. Dat blijkt uit een studie van Randstad in 23 landen in vier continenten.

Wereldwijde verschillen

Er zijn grote verschillen tussen landen inzake mobiliteit op de arbeidsmarkt. In Rusland veranderde in 2014 bijna één op de vijf werknemers vrijwillig van werkgever. In  Hongarije, Indië en Singapore was dit 18 procent. In Japan (6 procent), Nederland (8 procent), Italië, Spanje en België (9 procent) ligt deze vrijwillige mobiliteit veel lager.

De verschillen tussen de landen zijn nog meer uitgesproken als wordt gepeild naar plannen om in de nabije toekomst van werkgever te veranderen. Indië, China en Singapore spannen hier de kroon met respectievelijk 37, 32 en 30 procent. Onderaan in de ranglijst vinden we België (13 procent), Japan (14 procent), Duitsland (15 procent) en Nederland (16 procent). Zoals te verwachten is, zijn landen met een hoge vrijwillige mobiliteit in het recente verleden ook die landen met een hoge mobiliteit in de toekomst.

Ontslag door de werkgever

Zo’n 5 procent van de bevraagde werknemers is naar eigen zeggen in 2014 ontslagen door de werkgever. Dit percentage ligt bijna drie keer lager dan het aandeel dat zelf besliste om te veranderen van werkgever. Wellicht overschatten werknemers het vrijwillig vertrek en onderschatten ze het ontslag door de werkgever.

Of dit effect zich verschillend voordoet in verschillende landen, is niet duidelijk. Inzake ontslag door de werkgever zijn de verschillen tussen landen vrij klein. In Japan werd minder dan 2 procent van de werknemers door de werkgever ontslagen. Spanje haalt de hoogste score met bijna 10 procent. België komt uit op 5 procent.

Motivaties en verklaringen 

De verschillen tussen de landen hebben grotendeels te maken met de institutionele vormgeving van de arbeidsmarkten. Zo hebben anciënniteitsverloning en ontslagprocedures in België een remmend effect op de mobiliteit. Daarnaast kunnen ook conjuncturele effecten een rol spelen. Bij een betere conjunctuur neemt de vrijwillige mobiliteit toe en daalt het aantal ontslagen door de werkgever.

Wereldwijd blijken werknemers grotendeels dezelfde reden te hebben om de werkgever te verlaten. De belangrijkste zijn: het gebrek aan loopbaanmogelijkheden, een ontoereikend salaris en een moeilijke afstemming gezin-arbeid.

In België bestaat de top drie uit gebrek aan loopbaanmogelijkheden, gebrek aan erkenning en desinteresse in de job.

Voor de werknemers die niet veranderd zijn van werkgever in het voorbije jaar en ook niet van plan zijn om van werk te veranderen, is de goede afstemming van werk en gezin wereldwijd duidelijk de belangrijkste reden om te blijven bij de huidige werkgever.  Ook in België is dat het geval.

Bron: Randstad (randstad.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen