< Terug naar overzicht

Minister Q pleit voor structurele innovatiepremie

Minister van Economie Vincent Van Quickenborne heeft de sociale partners opgeroepen om het gunstige systeem van de innovatiepremie structureel te maken. Volgend jaar organiseert hij een informatiecampagne voor de kleine en grote bedrijven om het systeem beter bekend te maken.

De innovatiepremie is de volledige fiscale vrijstelling (zowel van personenbelastingen als van sociale zekerheidsbijdragen) van een premie die door de werkgever wordt toegekend aan zijn creatieve werknemers, als beloning voor het aanbrengen van een nieuw innovatief idee met een meerwaarde voor de onderneming. Die meerwaarde kan slaan op techniek, productiviteit, leefmilieu, organisatie en welzijn.
Een innovatiepremie van 1000 euro kost de werkgever daardoor 1000 euro, tegen 3044 euro met de werkgevers-, werknemersbijdrage en bedrijfsvoorheffing. De werknemer ontvangt de volle 1000 euro in plaats van 328 euro.
De maatregel heeft geen negatieve invloed op de staatskas, want de innovatiepremies zijn nieuwe premies die bovenop het loon komen. Er wordt geen bedrijfsvoorheffing of belasting mislopen die er vandaag wel zou zijn, aldus nog de minister.
Tot op heden vormde het voortbestaan van de innovatiepremie echter telkens het onderwerp van overleg tijdens de interprofessionele onderhandelingen. Deze onzekerheid maakt dat veel ondernemingen vandaag terughoudend zijn om het systeem structureel in hun onderneming in te voeren, omdat het risico bestaat dat de sociale partners het systeem niet verlengen.

Niet populair


In de eerste tien maanden van dit jaar (tot 15 oktober) hebben 102 bedrijven bij de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie een aanvraag ingediend voor een innovatiepremie. Dat zijn er op jaarbasis (124) veel minder dan in 2008 (199) en 2007 (172). De grote meerderheid van de aanvragen wordt goedgekeurd.
Tijdens de eerste helft van 2009 werden voor 378 werknemers aanvragen ingediend, waarvan 370 werden goedgekeurd. Van de goedgekeurde premies waren er 284 voor werknemers uit Vlaanderen, 52 uit het Waalse Gewest en 34 uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De sectoren die het meeste gebruik maken van de premies zijn de chemische nijverheid (20,1 procent), gevolgd door vervaardiging van machines en uitrusting (14,3 procent), vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers (9,3 procent) en farmaceutische nijverheid (7,9 procent). De meeste aanvragen zijn afkomstig van kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers (56,2 procent) en bedrijven met 50 tot 200 werknemers (20,2 procent).

Bron: De Standaard

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen